Tønder Bank-boss får første søm i kisten

Den tidligere direktør i krakkede Tønder Bank, Mogens Mortensen, er ved retten i Sønderborg blevet fundet skyldig i at give mangelfulde indberetninger til Finanstilsynet. Bøden bliver på 25.000 kroner. Tomhændede aktionærer, der er på jagt efter erstatning, kalder dommen for en "helt afgørende" brik.

Foto: CLAUS FISKER. Mogens Mortensen, tidligere direktør i Tønder Bank, er torsdag blevet idømt en bøde på 25.000 kroner.
Læs mere
Fold sammen

Han var kendt som en ukronet konge af Tønder, en bulderbasse med temperament, hvis loyalitet til købstaden i grænselandet de færreste turde beklikkes.

Glansbilledet af den tidligere direktør for den krakkede Tønder Bank, Mogens Mortensen, er dog for længst krakeleret, og torsdag fik den 60-årige herre endnu en betragtelig ridse i lakke, da Retten i Sønderborg fandt ham skyldig i at have indberettet utilstrækkelige oplysninger til Finanstilsynet om bankens økonomi, skriver Jyske Vestkysten.

Helt konkret drejede sig om en række lettiske ejendomsselskaber, der både var i elendig økonomisk forfatning, indbyrdes forbundne og udgjorde en så stor del af bankens basiskapital, at direktøren burde have indberettet forholdet til tilsynet.

Det var Bagmandspolitiet, der havde rejst tiltalen, og Mogens Mortensen er blevet idømt en bøde på 25.000 kroner.

Torsdagens dom er den første, der er i faldet den opsigtsvækkende sag, der startede i november 2012, da Tønder Bank blev erklæret konkurs og efterlod 9.000 aktionærer og investorer med to-cifret milliontab.

Sagen betragtes som en mindre sag i den store sag, men den meget vel tjene som pejlemærke for de udeståender, konkursboet og aktionærer mener at have med den tidligere og udskældte bankledelse.

Konkursen skabte rystelser - ikke mindst lokalt, hvor JydskeVestkysten døbte sagen »Tønders 9/11«. Ikke alene måtte de lokale indbyggere lide den tort at se et af byens stolte virksomheder dreje nøglen om - en stor del af indbyggerne var ligeledes aktionærer i banken. Sagen blev ikke mindre grumset af, at banken få uger før kollapset solgte kapitalbeviser for 30 millioner kroner til deres kunder.

Nationalt vakte sagen ligeledes opsigt, da krakket udmærkede sig ved bogstaveligt talt at komme ud af det blå og fra den ene dag til den anden.

Med torsdagens dom er det sidste punktum langt fra sat i sagen. Konkursboet efter Tønder Bank stævnede tidligere på efteråret bankens daværende seks bestyrelsesmedlemmer, Mogens Mortensen og bankens revisor BDO for 180 mio. kroner. En række investorer har ligeledes samlet sig i en forening - med hjælp fra Dansk Aktionærforening, hvor lidt mere end 300 investorer vil have dækket deres tab på i alt 38 millioner kroner.

Niels Mengel, formand for Dansk Aktionærforening og medlem af bestyrelsen i den sønderjyske investorgruppe, kalder torsdagens dom for »en helt afgørende brik«.

»Det viser, at Mogens Mortensen har holdt informationer tilbage for Finanstilsynet og dermed også aktionærerne. Det her kunne godt tyde på, at han har vidst, at det her skulle have været oplyst, og Finanstilsynet har ikke fået oplyst den her koncernsammenhæng, og hvis de havde det, var de måske kommet på tilsyn, så det er en helt afgørende brik for det videre forløb,« siger Niels Mengel.

»Selve bødens størrelse på 25.000 kroner har vi ikke været så optaget af, men vi har derimod været optaget om, der ville komme noget frem, som bekræftede, at tingene skulle have været kørt på en anden måde,« fastslår han.

Foreningen, der går under det mundrette Foreningen Tønderinvestor, har aktuelt to sager kørende - en, der handler om at få del i konkursboets midler og dels en planlagt stævning af bankens ledelse for tab i omegnen af 38 millioner kroner.

Berlingske Business har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mogens Mortensen.