Sparekasse-opgør mod staten drukner i teknikaliteter

1.324 tabsramte garanter fra den krakkede Løkken Sparekasse har nu gennem seks år forsøgt at få en erstatningssag for retten, men det statslige selskab Finansiel Stabilitet modarbejder og forhindrer sagen, mener garanterne. Finansiel Stabilitet afviser kritikken.

Kristian Andersen er formand for de 1.324 Løkken Sparekasse-garanter, der nu i seks år har ført en udmattende kamp mod Finansiel Stabilitet. Foto: Claus Fisker Fold sammen
Læs mere

Staten risikerer at skulle betale 114 mio. kr. i erstatning til en gruppe garanter, men det statslige selskab Finansiel Stabilitet har nu gennem seks år forhindret sagen i at blive afgjort i retten. Det mener Kristian Andersen, der er formand for foreningen Garantloekken, der består af 1.324 garanter fra den nu hedengangne Løkken Sparekasse. De mistede alle mange penge, da sparekassen i 2009 måtte kaste håndklædet i ringen og lade sig overtage af Finansiel Stabilitet.

Eftersom Finansiel Stabilitet overtog sparekassens aktiver og passiver bortset fra garantikapital, er det i sidste ende Finansiel Stabilitet, som garanterne i foreningen Garantloekken nu kæmper mod og har forsøgt at opnå erstatning fra på grund af mangelfuld rådgivning og misvisende information ved garanternes køb af garanti­kapital. Ifølge Kristian Andersen har Finansiel Stabilitet opført sig yderst kritisabelt i hele sagen, som han beskriver som en skandale.

»Finansiel Stabilitet drejer virkeligheden igen og igen for at undgå at tage det ansvar, som de har i denne sag,« siger Kristian Andersen.

Hos Finansiel Stabilitet afviser direktør Henrik Bjerre-Nielsen kritikken.

»Det billede kan jeg ikke genkende,« siger han.

Købet af garantikapital

De 1.324 garanter er blandt de godt 5.600 garanter, der mistede omkring 170 mio. kr., da Løkken Sparekasse gik fallit i marts 2009. De havde alle købt garantikapital i spare­kassen bl.a. på baggrund af stribevis af rosende ord fra sparekassen om alle fordelene, mens risikoen blot blev omtalt som »hypotetisk«.

Samtidig malede sparekassens direktør et skønmaleri af sparekassens generelle økonomi. Så sent som i efteråret 2008 – under seks måneder før lukningen af sparekassen – skrev sparekassedirektør Poul Johnsen beroligende i magasinet GarantNyt:

»Selv om krisen naturligvis også påvirker Løkken Sparekasse i mindre grad, skal der ikke herske tvivl om, at sparekassen er mere end rigeligt polstret til at modstå de små krusninger, der måtte komme.«

Det misvisende billede af sparekassens økonomiske situation, samt de mange positive ord om at købe garantikapital, og ikke mindst den manglende rådgivning og misinformation om risikoen ved det, er årsagen til, at de 1.324 garanter mener, at de er berettigede til at få erstatning via et søgsmål.

Garantloekken burde have gode kort på hånden i sagen, vurderer Kristian Andersen. Det skyldes især, at Finanstilsynet i en rapport umiddelbart efter Løkken Sparekasses lukning i marts 2009 fastslog, at sparekassen ikke havde overholdt Lov om Finansiel Virksomhed og God Skik-reglerne ved salget af garantikapital.

Det var i øvrigt en kamp i sig selv over­hovedet at få 1.324 garanter med i søgsmålet. Det skyldes, at da garanterne skulle påvise, at de rent faktisk var garanter, havde en del forlagt de relevante papirer, og da sparekassen var lukket, var der ingen hjælp at hente den vej. Flere bad Finansiel Stabilitet om at hente oplysningerne i systemet, men for dette krævede selskabet 1.500 kr. i gebyr. Først da Kristian Andersen hørte hos Datatilsynet, at dette gebyr var ulovligt, hvilket han oplyste Finansiel Stabilitet om, fandt Finansiel Stabilitet på en anden måde at finde oplysningerne - og nu gebyrfrit.

Hvem er rette sagsøgte?

Spørgsmålet om, hvem der var den rette at sagsøge for Garantloekken, har kostet meget tid i sagen. På advokatens foranledning stævnede Garantloekken oprindeligt Løkken Sparekasse, da det var Løkken Sparekasse som enhed, at garanterne havde haft et retsforhold med. Garantloekken fik fri proces hos Civilstyrelsen til sagen, der endte med en udeblivelsesdom, og at Løkken Sparekasse skulle betale 114 mio. kr. i erstatning til garanterne.

Men Finansiel Stabilitet mente ikke, at det var korrekt at sagsøge Løkken Sparekasse. Stævningen skulle i stedet, oplyste Finansiel Stabilitet, have været rettet direkte mod Finansiel Stabilitets selskab Løkken Sparebank, der var oprettet til at overtage resterne af Løkken Sparekasse.

Hos Civilstyrelsen fik Garantloekken fri proces til at adcitere, dvs. medinddrage, Løkken Sparebank i stævningen. I mellemtiden blev Løkken Sparebank imidlertid lagt ind i et nyt selskab kaldet FS Finans, hvorerefter Garantloekken stævnede FS Finans.

Men så påpegede Finansiel Stabilitet, at der nu var tale om et nyt søgsmål, som Garantloekken ikke havde fri proces til. Finansiel Stabilitet fik Civilstyrelsens ord for det samme, hvorefter den bevilgede fri proces blev annulleret.

Kristian Andersen undrer sig over, at alle disse teknikaliteter skal forhindre sagen i at få en afgørelse. Særligt fordi Garantloekken flere gange har opfordret Finansiel Stabilitet til et møde, hvor hele stævningsprocessen kunne være blevet afstemt på forhånd.

»Jeg hører gerne nærmere om Deres begrundelse for Deres standpunkt, og deltager også gerne i et møde herom,« skrev Garantloekkens advokat flere gange til Finansiel Stabilitet.

Svaret fra Finansiel Stabilitets advokat var imidlertid blot, at »Deres brev giver ikke anledning til yderligere bemærkninger fra min klients side«. Ifølge Finansiel Stabilitets direktør Henrik Bjerre-Nielsen har Finansiel Stabilitet aldrig decideret afvist at holde møde. Forklaringen ligger ifølge ham i ord­lyden.

»Som jeg erindrer sagen har de ikke bedt om et møde, men de har tilbudt os et møde. Vi har ikke ment, at vi havde brug for noget møde, men hvis de mente, at de havde brug for et møde, så havde de selvfølgelig fået det,« siger Henrik Bjerre-Nielsen.

Den forklaring kommer bag på Kristian Andersen.

»Jeg synes personligt, at der skal en temmelig ond vilje til for ikke at opfatte det, der står i brevene, som en opfordring og invitation til at afholde et møde om en for alle parter meget vigtig sag. Hvis man havde gjort det, er jeg sikker på, at man kunne have sparet de danske skatteydere for en masse unødvendige omkostninger på det efterfølgende forløb af sagen,« siger han med henvisning til, at Finansiel Stabilitet er et statsligt selskab, og at Garantloekken havde fri proces.

Garantloekkens sag bliver endnu mere mystisk af, at nogle aktionærer fra EBH Bank, der ligesom Løkken Sparekasse blev overtaget af Finansiel Stabilitet, i 2013 forsøgte at opnå erstatning for deres køb af aktier. Aktionærerne stævnede Finansiel Stabilitet direkte, men her hævdede Finansiel Stabilitet, at selskabet ikke var rette sagsøgte, og at stævningen skulle være rettet mod resterne af EBH Bank. Altså det stik modsatte af Løkken­-sagen. Det gav retten i øvrigt Finansiel Stabilitet medhold i.

Seks års kamp

At grundlaget for Løkken-garanternes køb af garantikapital i Løkken Sparekasse var forkert, styrkes desuden af, at Finansiel Stabilitet selv sagsøger den tidligere ledelse og revision i sparekassen for 275 mio. kr. for uforsvarlig ledelse og revision.

I de seks år, som Garantloekkens kamp mod Finansiel Stabilitet indtil videre har varet, har flere afgørelser og udfald i andre sager gjort, at Kristian Andersen ærgrer sig særligt over forløbet. Blandt andet har Finansiel Stabilitet indgået et forlig med aktionærer i Roskilde Bank. Roskilde Bank-sagen minder meget om sagen i Løkken Sparekasse; Hvor Løkken Sparekasse offensivt solgte egen garanti­kapital, solgte Roskilde Bank aggressivt egne aktier til kunderne.

»Forbrugerombudsmanden vurderer, at Roskilde Bank har haft et særligt aggressivt salg af sine egne aktier uden at have givet tilstrækkelig rådgivning til kunderne. Det er i strid med reglerne om god skik for finansielle virksomheder. Forbrugerombudsmanden har derfor vurderet, at Roskilde Bank, der nu er overtaget af Finansiel Stabilitet, er erstatningsansvarlig,« lød det i forliget.

På den baggrund udbetalte Finansiel Stabilitet erstatning til en lang række Roskilde Bank-aktionærer, og Kristian Andersen mener, at Roskilde Banks manglende overholdelse af god skik-reglerne svarer til, hvad Finanstilsynet konkluderede om Løkken Sparekasse.

Derudover har en række Løkken-garanter fået medhold i Pengeinstitutankenævnssager, hvorefter Finansiel Stabilitet har udbetalt erstatning. Og ved en enkelt individuel sag ved Retten i Roskilde fik to Løkken-garanter tilkendt erstatning. I første omgang ankede Finansiel Stabilitet, men selskabet valgte efterfølgende at hæve anken og udbetale erstatning.

Udsigt til fortsat lang kamp

Foreningen Garantloekken er nu i gang med at undersøge mulighederne for et nyt gruppesøgsmål ved Retten i Aarhus. I den forbindelse har Finansiel Stabilitet erklæret, at der ifølge selskabet nu er sket forældelse i sagen, samt at der i øvrigt ikke er grundlag for et gruppesøgsmål. Den langstrakte kamp mellem Foreningen Garantloekken og Finansiel Stabilitet ser altså ud til at fortsætte.

»Først skal der køres en sag for at finde ud af, om vi må køre gruppesøgsmål. Det tager måske et år. Når det så er kommet i hus, vil Finansiel Stabilitet forsøge at gøre sagen forældet, selvom de har et væsentligt ansvar for, at der er gået så lang tid. Det går der måske yderligere et år med. Det er svært for os at skaffe penge til al den sagsførelse. Imens kan Finansiel Stabilitet jo bare tage fra stats­kassen,« lyder det fra Kristian Andersen.