Sanistål sætter motoren i et højere gear

Fuld fart. Sanistål leverer flotte væksttal, men får tilsyneladende ikke kredit hos investorerne.

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Et af årets første kvartalsregnskaber kom fra Sanistål, og der var tale om et flot regnskab med en vækst i omsætning på 22 procent i forhold til første kvartal 2005.

Tallet er specielt flot, da der er tale om organisk vækst. Altså vækst opnået i den eksisterende forretning.

Men tilsyneladende reagerede markedet slet ikke på det flotte regnskab, som blev aflagt på det noget specielle tidspunkt lørdag middag.

Skjult kursstigningKursen på Saniståls aktier var således 800 ved lukketid fredag og 801 ved lukketid den følgende mandag.

Men den manglende reaktion var kun tilsyneladende.

Sanistål offentliggjorde nemlig førstekvartalsregnskabet samtidig med, at man afholdt generalforsamling for regnskabsåret 2005.

Det indebar, at den følgende mandag både var dagen, hvor markedet skulle reagere på førstekvartalsregnskabet og dagen, hvor Saniståls aktier første gang skulle handles uden udbytte.

Udbyttet for regnskabsåret 2005 blev besluttet til 20 kr. pr. aktie, og dermed skulle aktien traditionelt handles 20 kr. lavere den følgende børsdag.

Den tilsyneladende næsten uændrede lukkekurs om mandagen dækkede derfor reelt over en skjult kursstigning på 2,7 procent.

Betydelig fremgangHvis første kvartalsregnskab korrigeres for ekstra-ordinære forhold, som slører udviklingen i Saniståls drift (stålprisudviklingen og ejendomsavancer), så er der tale om en betydelig fremgang ikke bare i omsætning, men også på bundlinjen.

Der har ganske vist været fire arbejdsdage mere i første kvartal i år end sidste år, men fremgangen er alligevel betragtelig.

Først og fremmest hæfter vi os dog ved, at der på trods af omkostninger ved etablering af det nye område, El-teknik, alligevel forventes et resultat før skat på 125 - 150 mio. kr.

I årsregnskabet 2005 fortælles om etableringen af dette nye forretningsområde at første halvdel af 2006 bliver en planlægnings- og forberedelsesfase, mens varene først i anden halvdel af året vil blive præsenteret for kunderne.

El-teknik trækker nedEtableringen af El-teknik forventes at påvirke regnskabet negativt i både 2006 og 2007.

Den negative effekt for 2006 vil dog kunne opsluges af koncernens vækst, og resultatforventningerne til 2006 ligger derfor på samme niveau, som resultatet for 2005.

Et andet interessant forhold er Saniståls beslutning om etablering af nye centrallagre i trekantområdet.

De forventes i fuld drift fra 2009 og nettoinvesteringen bliver på cirka 500 mio. kr.

I 2009 forventes denne beslutning at bidrage med en årlig positiv resultatpåvirkning på 50-60 mio. kr.

At kursen på trods af disse forhold ligger lavere end ved årets start indikerer, at der i markedet lægges for stor vægt på kortsigtede forhold.

One stop shoppingOmkostningerne til etablering af El-teknik som et nyt forretningsområde vil på kort sigt standse væksten på bundlinjen, men på længere sigt er det en nødvendighed.

Alternativet vil være at opgive målsætningen om at blive kundernes one stop shopping-leverandør, og dermed overlade markedet til konkurrenterne.

Kursgevinst på 25 procentPå kort sigt ville en sådan beslutning give bedre resultater på bundlinjen, men på længere sigt ville den være katastrofal.

Saniståls beslutninger er nødvendige for at være en dominerende faktor på markedet og fortsat vinde markedsandele.

Belønningen på bundlinjen for de aktuelle beslutninger kommer først om to til tre år, men for en investor med en tidshorisont på et par år vil Sanistål være et glimrende køb til den nuværende kurs, som efter vores estimater giver en forventet price/earning på 14,4 for regnskabsåret 2006.

Vi ser en kursgevinst i Sanistål på cirka 25 procent over en pe-riode på tre år.