Reklamer finansierer velfærd

Nye danske kommuner med ondt i økonomien kan se frem til nye indtægter via reklamer og sponsor-aftaler.