Pensionsekspert tippede tilsynet om fejl hos BankPension

Det var en henvendelse fra en pensionsekspert helt tilbage i foråret 2014, der fik Finanstilsynet til at kigge Bankpension efter i sømmene. Det resulterede i skarp kritik og seks påbud fra tilsynet.

Foto: Bax Lindhardt.
Læs mere
Fold sammen

En inspektion hos BankPension, der er pensionskasse for omkring 17.400 ansatte i finanssektoren, resulterede onsdag i skarp kritik og hele seks påbud fra Finanstilsynet.

Tilsynet blev advaret om de uholdbare forhold for kunderne i BankPension allerede i april 2014, hvorefter inspektionen stod på i maj-juni 2014. Men redegørelsen er først offentliggjort nu.

Det var pensionsrådgiver Jørgen Svendsen, der opdagede en række kritisable forhold, da han for en stor kunde gennemgik dennes pensionsordning i BankPension. Forhold, som han ikke kunne få til at stemme med regelsættet på området.

Som den største anke påpeger han, at BankPension opkrævede det højeste såkaldte driftsherretillæg i Danmark på 1 procent af medlemmernes opsparinger. Blandt de øvrige pensionskasser og - selskaber opkræves der kun driftsherretillæg på op til 0,6 procent, oplyser han.

Pengene skulle bruges til at honorere de garantier for en mindsterente, som stort set hele pensionsbranchen fik problemer med at honorere især i kølvandet på finanskrisen i 2008.

»De har taget en procent af opsparingen til noget, der ikke reelt var en garanti,« siger Jørgen Svendsen med henvisning til, at BankPension efter hans opgørelser i årevis har lidt under dårlige afkast og dermed har haft svært ved at bakke garantierne for en bestemt forrentning op.

I hans oprindelige henvendelse til Finanstilsynet opfordrer han til at sørge for, at kunderne trods alt får øremærket pengene, så de kan medgives ved flytning.

»Såfremt pensionskunder pålægges så betydelige økonomiske fradrag, som det er tilfældet hos Bankpension, så bør disse individualiseres på kundekonti, og  ikke som hos BankPension opbygges som egenkapital,« hed det i henvendelsen.

Netop i finanssektoren skifter de ansatte ofte job - og har dermed vinket farvel til de solide bidrag til BankPensions egenkapital og kollektive reserver, når de er flyttet til andet job.

Blandt Finanstilsynets løftede pegefingre i form af påbud og påvisninger af høje risici er, at tilsynet ikke tilfreds med opdelingen af medlemmernes indbetalinger i en garanteret del og en kollektiv del uden garanti. Derfor skal BankPension nu tilbageføre de pensionsindbetalinger, der er gået til den kollektive del.

Dermed forestår der ifølge Jørgen Svendsens vurdering et stort oprydningsarbejde, fordi også medlemmer, der har forladt BankPension, skal have deres andel overført til deres nuværende pensionsordning.

Desuden kritiserer tilsynet, at driftsherretillægget er brugt direkte til at udbetale pensionstillæg, hvilket ellers skulle komme fra egenkapitalen. Disse penge skal overføres fra egenkapitalen, har Finanstilsynet nu påbudt BankPension.

Endelig har BankPension indført et omkostnings- og risikoværn, der fratrækker en del af opsparingen, hvis en virksomhed beslutter at flytte sine medarbejderes pension til en ny leverandør og i strid med den kollektive aftale lader medarbejdere med helbredsdproblemer blive tilbage i BankPension. Tilsynet vurderer, at der allerede ligger et værn i aftalerne, og at det derfor ikke er rimeligt, at nogle medlemmer skal betale for, at en medlemsvirksomhed i strid med aftalerne flytter en del af sine ansatte til en ny pensionsleverandør.

På investeringssiden er der også kritik af, at BankPensions bestyrelse tager stilling til retningslinjerne på et for overordnet nivedau, ligesom der er kritik af, at BankPension bruger mange små og store eksterne forvaltere - hvilket giver en risiko for, at bestyrelsen og direktionen ikke har overblik og styr på den samlede risiko.

Samlet set efterlyser Finanstilsynet, at bestyrelsen bør have større fokus på »en mere rimelig behandling af forsikringstagerne.«

Berlingske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra BankPension, hvor adm. direktør Lars Stouge henviser til formand Niels Erik Jakobsen.