Finanstilsynet giver Bankpension stribe af påbud

Bankpension har fået en række påbud fra Finanstilsynet, blandt andet fordi pensionskassen imod reglerne har flyttet rundt på penge mellem forskellige interne pengekasser.

Finanstilsynet fandt en række overtrædelser hos Bankpension. Fold sammen
Læs mere
Foto: Carl Redhead

Bankpension har ikke tilstrækkeligt fokus på en rimelig behandling af kunderne. Det er konklusionen, efter Finanstilsynet har været på inspektion hos Bankpension, der administrerer pensionsordninger via firmaaftaler for omkring 17.400 medlemmer inden for det finansielle område.

Hele seks påbud og to risikooplysninger giver Finanstilsynet Bankpension på baggrund af besøget.

Finanstilsynet konstaterede, at Bankpension ved depotindskud i forbindelse med optagelse via virksomhedsaftaler opdeler de indbetalte pensionsbidrag i to dele. Én for hvilken der optjenes en betinget garanteret pension, og én som tilgår det kollektive bonuspotentiale.

»Det er Finanstilsynets opfattelse, at det ikke er muligt at aftale en opdeling af pensionsbidraget i en garantidel og en kollektiv del uden at foretage en fuld afdækning af garantidelen. Finanstilsynet gav derfor påbud om at ændre det tekniske grundlag og derudover tilbageføre de pensionsbidrag, der historisk er overført til det kollektive bonuspotentiale,« skriver Finanstilsynet i sin redegørelse.

Hele redegørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside.

Finanstilsynet konstaterede desuden, at pensionskassen i et enkelt år ikke har anvendt egenkapitalen, men indirekte via skyggekontoen har anvendt medlemmernes andel af det realiserede resultat til finansieringen af ugaranterede pensionisttillæg.

Bankpension har i den forbindelse ikke taget højde for, hvilke medlemmer som har modtaget tillægspensionen indirekte via kundemidler, bemærker tilsynet, hvilket ifølge tilsynet er "urimeligt", og på den baggrund fik Bankpension et påbud om at tilbageføre pengene fra egenkapitalen til det kollektive bonuspotentiale.

Et tredje påbud blev givet, fordi Bankpension har indført et omkostnings- og risikoværn i det tilfælde, at en virksomhedsordning flyttes og i strid med aftalen lader ansatte, der ikke kan opnå invalidedækning det nye sted, stå tilbage i Bankpension. Pensionskassen fik påbud om at fjerne værnet.

Finanstilsynet gav endvidere pensionskassen påbud om at opgøre et risikotillæg til hensættelserne for de betingede grundlag og om løbende at opdatere risikotillægget i forbindelse med opgørelserne af det individuelle solvensbehov, mens tilsynet på investeringsområdet gav påbud om at fastsætte investeringsrammer og grænser for renterisici for hver enkelt risikoprofil.

»Finanstilsynet vurderede således, at bestyrelsens stillingtagen sker på for overordnet niveau. Derudover gav Finanstilsynet påbud om at fastlægge retningslinjer, der sikrer, at der ikke foreligger en uforholdsmæssig afhængighed af en bestemt type aktiver, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering,« skriver tilsynet.

Derudover gav tilsynet Bankpension to risikooplysninger, hvilket benyttes, når en virksomhed har en særlig forøget risiko på et område, uden at lovgivningen dog overtrædes.

Konklusionen er, at bestyrelsen ikke gør nok for at sikre en rimelig behandling af kunderne, mener tilsynet.

»Finanstilsynet vurderer på baggrund af ovenstående observationer overordnet set, at der fra bestyrelsens side er behov for mere eksplicit stillingtagen på investeringsområdet og på visse punkter behov for større fokus på en mere rimelig behandling af forsikringstagerne,« skriver tilsynet afsluttende i redegørelsen.

Det er ikke første gang, at Bankpension har problemer med Finanstilsynet. Sidste år fik Bankpensions datterselskab BP Liv således en række påbud fra tilsynet.