Første bankpakke forsinket

Bankerne har selv været med til at forsinke reglerne for den første bankpakke, så de endnu ikke ved, hvor meget deres udlån må vokse i år.

Foto: Stine Larsen/ Scanpix. Direktør i Finansrådet, Jørgen Horwitz, forklarer bankpakkens forsinkelse med at man gerne vil sikre sig mod misbrug.
Læs mere
Fold sammen
Politikerne indleder i dag forhandlinger om en ny bankpakke, men reglerne for den første pakke er endnu ikke på plads. Det betyder, at bankerne har lagt budget for 2009 uden at vide, hvor meget deres udlån reelt må vokse.

Bekendtgørelsen, der skal fastsætte de nærmere regler, er forsinket i flere omgange, og lidt pudsigt er det bankernes egen brancheorganisation, Finansrådet, der har medvirket til at sløre billedet. Hele fire høringssvar er det blevet til fra Finansrådets side.

»Det er vigtigt at forstå, at vi ikke har haft divergerende opfattelse af målet med bekendtgørelsen. Den skal sørge for, at der ikke sker misbrug af pakken, og det er bankerne også interesserede i, for vi skal selv betale de første 35 milliarder kroner,« siger direktør i Finansrådet, Jørgen Horwitz.

Begrænse udlån
Lige fra begyndelsen har Finansrådet forsøgt at få lempet kravene til blandt andet bankernes udlånsvækst, men regeringen har stået fast. I stedet er rådet kommet igennem med en stribe ændringer af mere teknisk karakter.

Den første bankpakke er den med statsgarantien til bankerne. EU kunne kun acceptere ordningen, hvis bankerne ikke misbrugte garantien til at låne penge ud til højre og venstre.

EU bestemte derfor, at de danske bankers udlån samlet set ikke må vokse mere, end de historisk har gjort, hvilket vil sige otte procent årligt.

Af udkastet til bekendtgørelsen fremgår det, at regeringen vil forvalte EU’s krav, ved at begrænse den enkelte banks årlige udlånsvækst til 8 procent.

Banker, der har små udlån i forhold til deres størrelse, må dog vokse med op til 10 procent. En bank kan godt bryde gennem loftet, men i så fald skal den stå skoleret hos Finanstilsynet og kunne argumentere fornuftigt for sin ekstraordinære høje udlånsvækst.

»Det er klart, der ligger en konflikt i at begrænse pengeinstitutternes udlån, men jeg tror ikke, at vores medlemmer ser det som en stor udfordring,« siger Bent Naur, der er formand for brancheorganisationen Lokale Pengeinstitutter og direktør i Ringkjøbing Landbobank.

Han tilføjer, at hans egen bank ikke er specielt følsom over for en begrænset udlånsvækst, og derfor heller ikke tog hensyn dertil, da den lagde budgettet for 2009.

Danske Bank oplyste derimod lige før jul, at den allerede nu siger nej til kunder med sunde investeringsprojekter, fordi den første bankpakke kommer til at begrænse bankens muligheder for at øge sine udlån.

I den modsatte ende af skalaen har den lille Sparekassen Balling også oplyst, at den første bankpakke får konsekvenser. Sparekassen havde sidste år en vækst omkring 16 procent, men budgetterer med en vækst under 10 procent i år alene på grund af bankpakken.

Her tre måneder efter, at politikerne indgik forlig om den første pakke, synes bekendtgørelsen at være lige på trapperne. Det er Finanstilsynet, der står for selve formuleringen af paragrafferne, og herfra oplyses det, at høringsprocessen netop er afsluttet.

»Noget af forsinkelsen skyldes stor travlhed hos alle involverede, og så er bekendtgørelsen gledet lidt i baggrunden,« siger kontorchef i Finanstilsynet, Thomas Brenøe.

Det politiske forlig om den første bankpakke blev indgået i begyndelsen af oktober, fordi pengemarkederne var frosset fuldstændig til. Pakken afhjalp bankernes akutte likviditetsproblemer, mens den nye pakke, som i dag er på tegnebrættet, skal afhjælpe deres solvensproblemer.