Erhvervslejelovens skarpe vogter

Advokat Kristin Jonasson har over 20 års erfaring med ejendomsbranchen. Nu står hun som forfatter til den reviderede udgave af opslagsværket »Erhvervslejeret«, der viser udlejere og lejere vej gennem den komplicerede jura på området.

Kristin Jonasson er medforfatter på en nyrevideret udgave af erhvervslejerettens »Bibel« – »Erhvervslejeret« på 838 sider. Foto: Privat
Læs mere
Fold sammen

Med 838 tætskrevne sider er den netop udkomne anden udgave af værket »Erhvervslejeret« en sag på størrelse med f.eks. Tolstoys klassiker Krig og Fred. Og med tanke på, hvor forbitrede tvister om lejemål kan være, og hvor afgørende de jævnligt er for begge parter, kunne titlen for så vidt også have været den samme.

Cirka 140 sider er kommet til siden førsteudgaven fra 2003. Udvidelsen skyldes, at loven dengang var ny, så siden er der kommet en masse praksis til fra de sager, der har været.

Den oprindelige udgave stod Karin Laursen for. Men opdateringen er foretaget af advokat Kristin Jonasson, i samarbejde med sin kollega fra Bech-Bruun, advokat Andreas Antoniades.

Kristin Jonasson har arbejdet med ejendomsstoffet gennem hele sin karriere. Men som det så ofte sker, var det halvt en tilfældighed, at netop dét blev hendes speciale.

Umiddelbart efter at hun afsluttede sin juridiske eksamen blev hun advokatfuldmægtig i dét, der dengang hed Bech-Bruun & Trolle. Det var i 1991 og faldt således sammen med den foregående store krise på ejendomsmarkedet i begyndelsen af 90erne.

»Der var mange sager om ejendomme, og jeg medvirkede bl.a. ved auktioner for realkreditinstitutter. Men faktisk havde jeg allerede under min studietid fundet ejendomsretten interessant,« fortæller hun.

I 1994 fik hun bestalling som advokat, men hun virkede kun som sådan til og med 2005, hvorefter hun blev chefjurist i Ejendomsforeningen Danmark. Baggrunden var bl.a., at hun i mellemtiden var blevet mor, så hun havde brug for et job med færre og mere skemalagte arbejdstimer end det, der er virkeligheden på et advokatkontor.

Tre år senere gik hun tilbage til Bech-Bruun. Men med sig fra ejendomsforeningen fik hun konkret erfaring med den mere kontroversielle del af juraen i relation til ejendomsbranchen – nemlig den almindelige lejelov, som der er stor harme over blandt de private udlejere, fordi den favoriserer lejerne og lægger meget stramme bånd på, hvordan man kan udvikle og vedligeholde ejendomme.

Professionel modpart

I forhold til kontroverserne omkring den almindelige lejelov er der ganske fredeligt omkring erhvervslejeloven. Her har lovgiverne taget det udgangspunkt, at lejere og udlejere er professionelle og ligeværdige, så de kan indgå aftaler, der ikke bliver overtrumfet af loven. Kristin Jonasson, der har opgaver for begge parter, mener, at erhvervslejeloven i det store og hele er fair og fungerer hensigtsmæssigt.

Men immervæk er der mange detaljer at blive uenige om i forbindelse med erhvervslejemål, og det er domspraksis omkring dem, som Kristin Jonasson og Andreas Antoniades har gennemgået systematisk i forbindelse med den reviderede udgave af Erhvervslejeret.

Ny retspraksis

Blandt de forhold, der er kommet retspraksis om, er, hvornår udlejer kan varsle en lejeændring ud over den almindelige aftalte regulering. Lidt i samme boldgade har domstolene afsagt domme om, i hvilket omfang udlejer kan kræve udgifter dækket. Det er et spørgsmål, der har fået stigende relevans, dels som følge af krisen, dels som følge af det øgede fokus på energiforbrug.

»Man kan ikke sige, at domstolene har favoriseret hverken den ene eller den anden part. Man det er i hvert fald blevet klart, at udlejer skal være meget præcise om, hvad lejer skal betale for,« siger Kristin Jonasson.

Et andet eksempel på en ændring, der har relevans for udlejer og lejer, er de nye regler om rekonstruktion, der har afløst de tidligere regler om betalingsstandsning.

»Man har indført nogle regler, der er lidt skrappere for udlejer, fordi man giver boet – altså en lejer under rekonstruktion – muligheden for at komme ud af lejekontrakten med et kortere varsel; nemlig blot en måned. Det var ikke muligt tidligere,« fortæller Kristin Jonasson.

Bogen er tænkt til såvel udlejere som lejere, men naturligvis primært for de førstnævnte, der har stået for udgivelsen. Og man behøver ikke læse alle 838 sider igennem – Kristin Jonasson og Andreas Antoniades har bibeholdt den oprindelige struktur, hvor man følger lejemålet fra vugge til grav, så læseren kan slå op på netop det punkt, der er aktuelt.