Biotek-aktier på vej mod de store højder

Indtil nu har biotek-aktierne klaret sig pænt på det danske aktiemarked i året 2007. Men hvordan skal det gå de kommende måneder, og hvorfor?

De nyligt introducerede selskaber Life Cycle Pharma A/S og især Curalogic A/S har fået en venlig modtagelse med stigninger mellem 30-90% til følge. En del etablerede selskaber, Neurosearch A/Sog Bavarian Nordic A/S er gået sidelæns, mens f.ek.s Topotarget A/S har måttet tage et mindre fald. Men alt i alt har biotek-branchen fundet et sympatisk publikum i det danske aktiemarked Hvad har drevet disse forhold ?

A) Skrappe kriterier: Kun solide sen-stadie selskaber får lov

 I modsætning til erfaringerne fra USA og England har især bankerne været skarpe vogtere over for at slippe meget tidlige, forskningsprægede selskaber løs. Enhver teknologi-sektor som ikke forstås rigtigt, eller hvor erfaringerne omkring udviklingsdynamikken , risici , afsætningsmuligeder ikke er indsamlet, har historisk set været udsat for en voldsom overprisfastsættelse og efterfølgende kurs-katastrofer.

F.eks. gik den første bølge af biotek-selskaber med nu delvist hedengangne selskaber, Advanced Tissue Sciences, Applied Immune Sciences, Centocor, Xoma, Synergen, Genta os.v. ud med i bakspejlet set helt vanvittige påstande, værdifastsættelse og forventninger. En længere og smertefuld nedtursperiode 1993-95 fulgte og der skulle lanceringer af nu yderst succesfulde produkter til (f.eks. Rituximab, Synagis, Cerezyme, Reopro, Enbrel) før tilliden kunne genetableres.

Lignende forløb er set hos andre teknologier, f.eks. dem der kan huske miljø-hype perioden i starten af 90´erne,  internet-boblen, telekom-boblen og nu muligvis cleantech boblen omkring globale opvarmnings-hypen.  Til al held er det danske aktiemarked kommet vel igennem denne indlæringsfase, hvor generelle investorer fordyber sig gradvist i en sektor og forstår de reelle risici , som hersker på markedet.  Flertallet af danske biotek-selskaber på OMX-børsen er således i dag enten på markedet eller i phase III klinisk undersøgelse.

B) Et solidt makroklima for danske aktier

Det generelle opsving i de danske børsnoterede selskaber har utvivlsomt skabt en solid grobund for interessen for biotek-selskaber. Kapitalfondenes glubske appetit for børsnoterede selskaber og korresponderende manglende interesse for børsnoteringer har yderligere bidraget til en de facto absolut nedgang i antallet af børsnoterede selskaber. Dermed frigøres mental og analytisk kapacitet til at se på nye selskaber med en formentlig hidtid uset interesse. Man kan næsten sige det er utroligt, at der skulle gå fire år i et stigende marked, før Topotarget blev succesfuldt introduceret. For flere venture kapitalister blev børsnotering endda betegnet som et forbudt ord. Nu taler de alle om børsnotering, og Danmark er blevet et flagskib i det internationale biotek-univers.

C) Internationale investorer og selskaber har fået øjnene op for Medicon Valley

I en fjern tid var Medicon Valley begrebet stort set intet og i samme skuffe som utallige lignende betegnelser. I dag er Medicon Valley begrebet omkring det mest dynamiske og hurtigvoksende center for ny farmaceutisk industri. Dette har både internationele investor og selskaber set. En stor del af de seneste kapitaludvidelser og børsnoteringer blev således tegnet af internationale investorer, f.eks.  selskaber som Genmab og Life Cycle Pharma . I mine samtaler med topledere fra Merck, Roche , Pfizer træder det tydeligt frem , at Medicon Valley er en aktiv og vigtig jagtgrund for nye produkter , hvilket ikke mindst de seneste samarbejdsaftaler tyder på. Med andre ord , så er der substans i dansk biotek, hvilket kan ses som en kontrast til de bobble-hysterisk prægede aktiemarkeder , som ellers har været arenaen for ny teknologi aktier.

Men kan det fortsætte i 2.halvår ?

På kapitaludvidelses fronten er det helt afgørende, at biotek-selskaberne ikke går for aggressivt ud og rejser for meget kapital i.f.t., hvad de leverer af resultater. Ligeledes er det kritisk, at de pågældende investeringsbanker fastholder kriteriet for børsmodne selskaber som værende fase 2 kliniske undersøgelser . Der er 3-4 selskaber, som i DK kunne nærme sig noteringsfasen , og som pressen har nævnt flere gange : 7TM Pharma A/S, Gastrotech Pharma, Santaris Pharma A/S og muligvis også comeback for Zealand Pharma A/S. Alle sammen modne biotekselskaber ud fra en strikt klinisk udviklingstrins betragtning. Alt i alt vil der formentlig være tale om mindre beløb set i det store billede og ikke mindst i.f.t. den store DONG-emission.

Det er vigtigt at holde et nøje øje med renteudviklingen, idet biotek er noget nært det mest rentefølsomme i det totale aktieunivers. Dette er en faktor, som kan imødegås med gode produktresultater, som en endnu vigtigere faktor, men er ikke at undervurdere.

Adskillige undersøgelser er lavet omkring biotek-aktiernes rolle i et økonomisk nedgangs-scenarie og påpeget, at biotek-aktier formentlig vil klare sig som en af de bedste. Tidligere nedgangstider for økonomien har været kendetegnet ved drastiske biotek-stigninger, og det vil gentage sig, idet medicinforbrug i alt væsentlighed ikke er konjukturfølsomt.

Samlet set er forventningen derfor, at med de solide fundamentale forhold, vil fondsbørsen kunne fastholde sin plads som et af de bedste internationale markeder for bioteck. I det mellemlange og lange forløb er det altid de fundamentale forhold som er afgørende.