Behersket kritik af statens DONG-ejerskab

Dialogen mellem Finansministeriet og DONG har ikke været god nok, lyder konklusionen fra Statsrevisorerne - som det også lød fra Rigsrevisionen i sidste uge.

Kritikken fra Statsrevisorerne drejer sig om DONG Energys investeringsrisiko og Finansministeriets lidt for løse kontrol med statsselskabet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Bergmann

Finansministeriet og DONG Energy var for dårlige til at tale sammen i årene fra 2008 og til 2010. Dong gik i gang med omfattende investeringer, som indebar en risiko for staten, uden at Finansministeriet holdt ekstra øje. Sådan lyder det fra Statsrevisorerne, der netop har offentliggjort deres beretning på baggrund af Rigsrevisionens rapport om DONG.

Statsrevisorernes kritik falder i tre kategorier i form af mild, mellem eller hård. På pressemødet betegnede Statsrevisorerne kritikken i denne redegørelse som værende mellem.

Som beskrevet i Berlingske Business i sidste uge har Rigsrevisionen blandt andet undersøgt, hvordan det er gået med DONGs investeringer. På den baggrund skriver Statsrevisorerne, at de finder det mindre tilfredsstillende, at dialogen mellem Finansministeriet og DONG Energy har været utilstrækkelig i den sidste del af perioden 2008-2010.

"I denne periode iværksatte DONG Energy en strategi med et omfattende investeringsprogram, der medførte øgede risici for staten, uden at Finansministeriet som ejer intensiverede dialogen. Det kan dog konstateres, at der i perioden ikke er foretaget investeringer uden for den eksisterende strategi," hedder det i rapporten.

Desuden finder Statsrevisorerne det utilfredsstillende, at "der fortsat hersker usikkerhed om, hvorvidt DONG Energy’s strategi kan skabe en positiv økonomisk udvikling, og om strategien kan imødegå de risici, der er på et konjunkturfølsomt energimarked. Statsrevisorerne finder det relevant, at DONG Energy i februar 2013 vil præsentere en ny strategi."

I en kommentar til rapporten skriver finansminister Bjarne Corydon (S), at han tager Statsrevisorernes kritik til efterretning.

"Jeg har imidlertid noteret mig, at Rigsrevisionen konstaterer, at Finansministeriet i 2011 og 2012 har spillet en mere aktiv rolle i forhold til DONG Energys strategiske udvikling," hedder det fra Bjarne Corydon.

"Det vil vi naturligvis fortsætte med, ligesom ministeriet løbende arbejder med at forbedre udøvelsen af ejerskabet i de statslige selskaber generelt. I den forbindelse vil Finansministeriet inddrage Rigsrevisionens anbefalinger om at fastsætte egentlige resultatmål med inspiration fra for eksempel Norge," skriver Bjarne Corydon.