Nyhedsvarsel
Virksomheder

Hård kritik af DONG og Finansministeriet

Rigsrevisionen retter kritik af en række af DONGs investeringer, ligesom det kritiseres, at Finansministeriet i en periode ikke har udøvet en aktiv ejerrolle.

Foto: CLAUS FISKER. DONGs bestyrelsesformand gennem otte år Fritz Schur må stå på mål for Rigsrevisionens kritik.
Læs mere
Fold sammen
Rigsrevisionens længede ventede undersøgelse af DONG Energy er nu offentliggjort, og den viser kritik af en række af DONGs investeringer og risikostyringen, præcis som Berlingske Business allerede kunne fortælle i tirsdagsavisen.

Især DONGs mange milliarder dyre ekspansion på udenlandske gasmarkeder får kritik. Gassatsninger har alene i de to seneste regnskaber medført nedskrivninger og hensættelser på 4,9 milliarder kroner, særligt købet af gaskraftværket Severn i Wales i 2009 kritiseres for utilstrækkeligt beslutningsgrundlag.

Der er også hug til det generelle investeringsniveau, som Berlingske Business allerede afdækkede i serien "Danskernes DONG" i august 2011.

"Det er Rigsrevisionens vurdering, at DONG Energy’s risikostyring i forhold til koncernens samlede investeringsniveau ikke har været fuldt tilstrækkelig, idet der ikke har været indbygget tilstrækkelige risikomarginer til at imødegå de udfordringer, som er opstået i 2012," skriver Rigsrevisionen.

Også ethanolanlægget Inbicon i Kalundborg får drøje hug. På hele tre punkter slår det utilfredsstillende ud. Det har overskrevet budgettet med 52 procent, samtidig er tidsplanen overskredet, og nok så vigtigt, så har bestyrelsen ikke været tilstrækkeligt informeret om udviklingen i projektet.

Kritik af Finansministeriet

Særlig vigtigt så rejses der også kritik af Finansministeriets ejerrolle.

"I perioden fra 2008 til udgangen af 2010 indtog Finansministeriet således en mere afventende position. DONG Energy iværksatte i denne periode et omfattende investeringsprogram med vidtrækkende betydning for selskabets økonomi. Strategien og investeringsprogrammet har medført øgede risici for staten," hedder det i Rigsrevisionens beretning.

Før og efter denne periode har Finansministeriet dog udøvet en mere aktiv rolle, understreges det.

Der rejses samtidig kritik af forholdsvis høje lønninger for blandt andet HK'ere og ufaglærte ansatte, mens undersøgelsen til gengæld også fastslår, at cheferne og specialister har et lønniveau, der under er niveauet i sammenlignelige, private selskaber.

Ifølge undersøgelsen har DONG heller ikke specielt lukrative personalegoder, men det kan ikke konkluderes, om der finder frås sted eller ej, da goder som flybilletter, kantineforhold mm. ikke er undersøgt.

De meget omtalte særlige ansættelsesforhold for en lille gruppe medarbejdere, der førte til fyringen af topchef Anders Eldrup i marts sidste år, har ikke været genstand for undersøgelsen.

Tvisten mellem DONG og Eldrup om fyringen ventes afgjort senere på året ved en voldgift.