Arla strammer budgettet

Mejerigiganten Arla er hårdt presset af den økonomiske krise. Det giver udslag i et stramt budget, et nyt, mere snævert fokus og hårde kår for mælkebønderne.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Arla må stramme livremmen kraftigt ind. Et presset mælkemarked og den økonomiske krise sætter sine spor hos mejerigiganten, der som en konsekvens har lagt et stramt budget for 2009.

Samtidig har Arlas bestyrelse besluttet at indsnævre mejerigigantens fokusområder.

”2009 bliver et svært år. Derfor skal vi nu koncentrere os om to ting: Vi skal forfølge den strategi, som vi har vedtaget og tror på. Samtidig skal vi styre omkostningerne og hente besparelser, hvor vi kan. Det er opskriften på at komme igennem nedgangstider,” siger administrerende direktør i Arla Foods Peder Tuborgh.

Hårdt for mælkebønderne
Konkret betyder den nye, strammere linje, at Arla som ventet sænker den såkaldte afnotering, det beløb mælkebønderne får udbetalt, per kilo mælk de leverer.

”Prismæssigt er vi tilbage til tiden før de store prisstigninger i sommeren 2007. Det er et enormt fald, men den alvorlige globale krise må ikke få Arla Foods til at miste fokus eller sætte udviklingen i stå, så vi skal udvikle os og øge lønsomheden under de vanskelige markedsforhold. Vi har et stærkt selskab og en stærk strategi, som kan bringe os sikkert videre,” siger administrerende direktør Peder Tuborgh om faldet i afnoteringen, der beløber sig til 31 øre per kilo mælk.

Det vil altså blive mælkebønderne der bliver hårdest ramt af den pressede situation hos Arla. Det erkender bestyrelsesformand Ove Møberg, der dog understreger at en lavere afnotering er nødvendigt hvis Arla skal klare sig gennem det kommende år.

”Sænkningen af Arlanoteringen er et meget voldsomt prisfald, som vil sætte mange andelshavere under økonomisk pres. Andelshaverne yder en stor indsats, og vi har et velfungerende mejeri, men alle rammes nu desværre af ydre faktorer, som det er meget svært at påvirke. Det er dybt beklageligt, men desværre har prissænkningen været uundgåelig,” siger bestyrelsesformand Ove Møberg.