Andelskasse trækkes med udlån af ”yderst ringe bonitet”

Finanstilsynet har været på inspektion i Danske Andelskassers Bank. Selvom der ikke er brug for yderligere nedskrivninger, er tilsynet ikke tilfreds med kvaliteten af bankens store udlån, hvis bonitet er ”yderst ringe”.

Foto: Henning Bagger.
Læs mere
Fold sammen

Finanstilsynet har i den forgangne måned været en tur i Midtjylland, nærmere bestemt byen Hammershøj mellem  Viborg og Randers, for at inspicere det børsnoterede Danske Andelskassers Bank, der har 20 filialer og fire erhvervsafdelinger spredt ud over Fyn og især Jylland, hvor andelskassen blandt andet er stærkt tilstede i Vestjylland.

Banken havde sidst besøg i september 2014 og fandt den gang ikke de store problemer. Derfor har Finanstilsynet denne gang kun kigget på et mindre udvalg af udlån, nemlig andelskassens 20 største udlån, 30 selektivt udvalgte udlån med fokus på svage landbrug samt udlån til bankens bestyrelse og direktion.

På baggrund af gennemgangen af lånene vurderer Finanstilsynet lige som i 2014, at der er nedskrevet tilstrækkeligt på udlånsporteføljen. Men helt godt er det ikke, for tilsynet vurderer, at banken har stor risiko for at tabe på lånene, hvis kvalitet er dårlig.

»Baseret på gennemgangen vurderede Finanstilsynet, at der var nedskrevet tilstrækkeligt på udlånsporteføljen, og der blev således ikke givet påbud om yderligere nedskrivninger. Finanstilsynet vurderede dog, at boniteten (kvaliteten, red.) af bankens store eksponeringer var yderst ringe,« hedder det i en selskabsmeddelelse, som Danske Andelskassers Bank har udsendt fredag eftermiddag.

Finanstilsynet vurderer også, at bankens kreditmæssige kompetencer nok er blevet styrket over de senere år, men at der fortsat er behov for at styrke kompetencerne. Bankens kreditpolitik er også blevet mere præcis på en lang række punkter, men banken har alligevel fået påbud om at præcisere den yderligere, hvad angår afgrænsningen af den ønskede risikotagning.

Derudover fik banken påbud om yderligere kontrolforanstaltninger når det gælder opgørelsen af størrelsen af og dokumentation for bankens individuelle solvensbehov. Endelig konkluderer Finanstilsynet, at Danske Andelskassers kapitalmæssige overdækning målt i forhold til kravet til egentlig kernekapital er lav, og at banken derfor bør styrke sin kapitalisering.