DBU fremlægger et underskud på 4,5 millioner kroner

Claus Bretton-Meyer.
Læs mere
Fold sammen

DBUs bestyrelse godkendte lørdag regnskabet for regnskabsåret, der sluttede 31. oktober 2014. Resultat: minus 4,5 millioner kroner.

Det står fortsat sløjt til med økonomien i Dansk Boldspil-Union (DBU). I det seneste regnskabsår fik unionen en række engangsindtægter, og havde det ikke været for de pengeindsprøjtninger, havde økonomien set endnu værre ud med et underskud på 9,2 millioner kroner.

Ifølge DBUs hjemmeside skriver kasserer Christian Kofoed følgende i et nyhedsbrev til repræsentantskabet:

»DBU har gennem de seneste tre år arbejdet målrettet på at få balance mellem indtægter og udgifter, når der ses bort fra engangsindtægter og -udgifter.«

»Med et underskud på 9,2 millioner kroner før de ekstraordinære engangsindtægter og -udgifter er der fortsat et stykke vej,« skriver Christian Kofoed.

Engangsindtægterne kommer blandt andet fra et FIFA-tilskud og et merafkast på fem millioner kroner fra DBUs formue.

Direktør Claus Bretton-Meyer har siden sin tiltræden i starten af 2014 arbejdet på at skære ned på udgifterne i et forsøg på at forbedre økonomien. Ligalandsholdet, der heller ikke kommer afsted i år, er fx blevet sparet væk.

Desværre for DBU kæmper unionen stadig med et underskud, der især skyldes, at Danske Bank i juli 2014 stoppede sit sponsorat.

Derfor varsler kasserer Christian Kofoed også en række besparelser for den kommende periode.Lavere aktivitet i kvindeudviklingsprojektet, forøgelse af deltagerpriser, outsourcing af grafiske produktioner og lavere omkostninger til kommunikation skal være med til at give en bedre økonomisk balance i DBU.