Verden lytter til kronvidnet i ROJ-sag

Politimyndigheder fra en stribe lande viser interesse for tidligere direktør Manouchehr Zonoozi, der har været anklagemyndighedens hovedvidne i terrorsagen mod ROJ TV.

Foto: Linda Henriksen. Manouchehr Zonoozi, tidligere dir ROJ TV.
Læs mere
Fold sammen

»Nu har jeg fået nok af at vente og lytte til alle løgnene.«

I maj 2010 stod tidligere ROJ TV-direktør Manouchehr Zonoozi frem i Berlingske med ovenstående begrundelse og fortalte om tætte bånd mellem den danskbaserede kurdiske TV-station og den forbudte oprørsgruppe PKK.

Allerede et år tidligere - i april 2009 - var den tidligere direktør gået til Københavns Politi, der siden 2005 havde efterforsket en anmeldelse fra den tyrkiske ambassade om, at ROJ TV var propaganda-arm for PKK.

I dag falder dommen i den uhyre langstrakte terrorsag mod ROJ TV, hvor Zonoozi har været blandt anklagemyndighedens trumfkort. Men det er ikke kun dansk politi, der viser interesse for Zonoozi, der i dag lever et hemmeligt sted under politibeskyttelse.

Politimyndigheder fra flere lande har allerede afhørt iranskfødte Zonoozi, der i 1999 stiftede selskabet bag ROJ TV og som i 2008 blev fyret og truet af en højtstående PKKer.

Ifølge Berlingskes oplysninger var hollandsk politi kort før jul en hel uge i København for at afhøre eksdirektøren i en omfattende hollandsk politisag om pengestrømmene til og fra PKK.

Berlingske har tidligere fortalt, hvordan australsk politi har været i Danmark for at afhøre Zonoozi, mens også belgisk politi har været i København og afhøre Zonoozi om ROJ TV og de påståede koblinger til PKK. Både svensk og tysk politi har også vist interesse for kronvidnet i den danske terrorsag.

Forpestet forhold til Tyrkiet

Den store interesse skyldes, at der i flere andre europæiske lande i disse år kører massive efterforskninger af økonomien og netværket bag PKK, der står på både EUs og USAs terrorlister.

Mens politimyndigheder fra flere lande således har fulgt opmærksomt med i den danske terrorsag, så har den diplomatiske interesse fra hele verden også været stor.

Siden ROJ TV begyndte at sende fra hjertet af København i 2004, har presset på den danske regering for at lukke TV-stationen været massivt. ROJ TVs sendetilladelse fra København har i årevis forpestet forholdet mellem Tyrkiet og Danmark, men også USA har presset på for, at Danmark skulle lukke ROJ TV. Derfor ventes der heftig diplomatisk aktivitet efter dagens domsafsigelse.

Men selv om der bliver sat et væsentligt punktum i den årelange og storpolitiske sag i dag, så tyder alt på, at den kommer til at fortsætte i årevis endnu.

Sagen mod ROJ TV er den første af sin art mod et medie, og sagens principielle karakter betyder, at enten forsvarer eller anklager efter alt at dømme vil anke dommen. Det kan betyde, at selv om ROJ TV bliver dømt og får frataget sendetilladelsen, så kan den kurdiske TV-station sende videre fra København i årevis. Det skyldes, at forsvarer Bjørn Elmquist, der først og fremmest kræver en fuldstændig frifindelse af TV-stationen, derudover har krævet, at en eventuel dom først får virkning, når den er endelig. Ender ROJ TV-sagen i Højesteret kan det betyde mange år endnu i retssalene for ROJ TV, mens signalet fra København kan fortsætte.

Dagens dom over ROJ TV afsiges samtidig med, at den årelange og blodige konflikt mellem PKK og tyrkiske sikkerhedsstyrker fortsætter med at koste menneskeliv. Kort før nytår blev 35 civile ved en fejl dræbt i et bombeangreb fra tyrkiske kampfly.

Dommen falder klokken 13 i dag.