Test dig selv: Er du afhængig af at træne?

Træner du så meget, at det ikke længere er sundt? Her kan du teste, om du er afhængig af at træne.

Træner du for meget? Test dig selv her. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt

Ved at tage denne test kan du undersøge, om du har tegn på træningsafhængighed. Du skal score dig selv på en skala fra 1 (meget uenig) til 5 (meget enig) på nedenstående seks udsagn. Man kan få en samlet score mellem 6 og 30. Testen er udviklet af en international forskergruppe og er brugt i mange studier om træningsafhængighed – også i Danmark.

1. Træning er det vigtigste i mit liv.

2. Jeg træner så meget, at jeg får konflikter med min familie, partner eller venner.

3. Jeg bruger træning til at ændre humør (f.eks. for at få et kick eller slippe væk).

4. Jeg øger hele tiden min daglige træning.

5. Hvis jeg går glip af et træningspas, bliver jeg rastløs, irritabel eller trist.

6. Selvom jeg skærer ned på min træning, ender jeg alligevel med at træne lige så tit som før.  

Læg tallene sammen fra de seks udsagn. Hvis du har en samlet score på 24-30, er det sandsynligt, at du er afhængig af træning på en måde, der på sigt vil skade dig.