ROJ TV mister tilladelse i to måneder

Radio- og TV-nævnet pålægger selskabet bag ROJ TV sendestop i to måneder. Men det er ikke fordi, stationen er dømt for at være talerør for terrororganisation.

Foto: Bax Lindhardt

Om to måneder og syv dage kan ROJ TV igen tale den kurdiske organisation PKKs sag, hvis TV-stationen altså selv vælger at gå i luften igen.

Efter selv at have taget sagen op konkluderer Radio- og TV-nævnet, at selskabet bag ROJ TV, Mesopotamia Broadcasts, ikke må sende i to måneder. Det skyldes dog ikke de programmer, stationen sender - men at Nævnet ikke har modtaget alt det materiale, man har bedt om fra selskabet, oplyser Nævnets formand, Christian Scherfig.

Radio- og TV-nævnet besluttede at tage sagen op, efter Københavns Byret i januar i år dømte ROJ TV for at være talerør for den kurdiske organisation PKK, der er på EUs og USAs terrorliste.

Retten fandt det bevist, at PKK er en terrororganisation, og at ROJ TV i en lang række udsendelser »ensidigt og ukritisk« havde viderebragt organisationens budskaber, »herunder opfordringer til oprør og til at tilslutte sig organisationen«.

En af Radio- og TV-nævnets begrundelser for, at sendetilladelsen ikke bliver inddraget permanent, er, at der ikke direkte opfordres til had i den del af sendefladen, som Radio- og TV-nævnet har kunnet se.

Nævnet har dog valgt at inddrage ROJ TVs registreringstilladelse midlertidigt og indføre et sendestop, så selskabet bag TV-stationen først kan genoptage arbejdet om to måneder og syv dage. Sendestoppet bliver først effektueret om syv dage, da Mesopotamia Broadcasts, der står bag ROJ TV, først skal have tilsendt afgørelsen.

- Da selskabet ikke, som det ellers er forpligtet til, optager hele fladen, har nævnet ikke haft nogen reel mulighed for at vurdere den samlede sendeflade, og dermed vanskeliggøres nævnets tilsyn, siger Christian Scherfig, der er formand for Radio- og TV-nævnet.

TV-stationen har selv valgt at lukke ned efter den storm, der været omkring den.

Tyrkiet har længe ønsket, at stationen skal have frataget sin sendetilladelse, og Radio- og TV-nævnet har tre gange tidligere truffet afgørelse om stationen, hvor man ikke har fundet grundlag for at fratage sendetilladelsen.