Politiet styrker indsatsen til søs

Fremover kan politiet hurtigere løse opgaver i Øresund og Kattegat.

Søstærke betjente fra Nordsjællands Politi får nu bedre muligheder for at opretholde lov og orden fra søsiden i Øresund, Kattegat og Isefjorden, skriver Frederiksborg Amts Avis.

En samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Politi og Marinehjemmeværnets flotiller i Hundested, Helsingør og Skovshoved ligger næsten klar til underskrift.

Aftalen indebærer, at hjemmeværnsfolk skal sejle for politiet, når der skal tjekkes speedbåds-kørekort, promillebestemmelser til søs eller sikkerhedsudstyr ombord.

- To af de tre flotiller har allerede i dag en samarbejdsaftale, men nu sikrer vi, at hele regionen er dækket ind, forklarer Axel Poulsen, chef for Hjemmeværnsflotille 363 Skovshoved.

Samarbejdsaftalen sikrer, at politiet altid ved, hvem de skal alarmere, når de vil på havet, og at hjemmeværnets patruljebåde vil være klar til at bistå.

- Det vil altid være sådan, at det er uniformeret politi der løser opgaven, vi er blot med for at sejle patruljebåden og den hurtige gummibåd, som kan sættes ind, siger Axel Poulsen, chef for Hjemmeværnsflotille 363 Skovshoved, som forklarer, at man med den nye samarbejdsaftale sikrer, at hele regionen er dækket ind fra søsiden.

Politiet har tidligere gjort brug af Marinehjemmeværnet i en række akutte situationer. For eksempel da betjente skulle sejles til Middelgrundsfortet, hvor en julefrokost var løbet af sporet eller i olieforureningssager, hvor politiet skal ombord på en mistænkt forurener.

Politiet forventer dog i overvejende grad at udnytte aftalen til fastlagte operationer.

- Der bliver nok i høj grad tale om planlagte aktioner til søs, men der kan naturligvis også dukke akutte opgaver op, som vi skal løse, siger vicepolitiinspektør i Nordsjællands Politi i Gentofte, Niels Jørgen Møller, som er koordinator på den maritime indsats i Nordsjællands Politi.

- Vi skal sikre, at vi også fortsat kan løse vores opgaver til søs, og med den nye struktur i politiet er det naturligt at koordinere denne indsats i fællesskab, siger Niels Jørgen Møller.

Frederiksborg Amts Avis