Kan antenne­forening bare skifte udbyder?

Lejer føler sig fuppet til at abonnere på en ringere TV-pakke.

Læs mere
Fold sammen

? Her i vores lejebolig fik vi pludselig at vide, at hvis vi ville stemme om ændring af antenneudbyder, skulle vi møde i en bestemt sportshal på en bestemt adresse for at stemme. Jeg var sammen med mange andre forhindret den dag. På mødet blev der stemt ja, og nye antennekabler blev gravet ned.

Jeg ønskede at blive hos den gamle udbyder, men nu må jeg så betale til den nye. Det nye selskab havde tilbudt halv pris i tre måneder, men herefter var priserne stort set ens.

Jeg mener, det var en meget udemokratisk proces – man kunne have delt stemmesedler ud til alle husstande – men er det lovligt, det som boligselskabet har gjort?

Med venlig hilsen T.

! Det er egentlig ikke særlig sandsynligt, at mit svar til dig bliver helt præcist rigtigt lige for jeres konkrete vedkommende. Begrundelsen er, at det i stort set alle foreningsforhold er altafgørende, hvad der står i vedtægterne.

I langt de fleste foreninger er det et grundlæggende princip, at vigtige beslutninger træffes på en generalforsamling. Dit spørgsmål kunne tyde på, at I er blevet indkaldt til en sådan generalforsamling enten i den antenneforening, som I muligvis er tilknyttet, eller i jeres boligforening, hvor man typisk holder afdelingsmøder eller beboermøder, der i princippet virker som en generalforsamling.

Jeg tænker, at det er rigtigt svært at argumentere for, at processen skulle være specielt udemokratisk. Alle har i princippet haft adgang til at stemme ved personligt fremmøde. Og det karakteristiske ved det demokrati, som ligger i både antenneforeninger og boligforeninger er, at den enkelte husstand skal have lejlighed til at stemme personligt. Den fremgangsmåde, som du skitserer, ville kunne føre med sig, at man gik rundt og »samlede stemmer ind« fra alle dem, som i princippet var ligeglade. Det er vel heller ikke særlig demokratisk?

Det altafgørende er altså, hvilken konkret fremgangsmåde for vigtige beslutninger, der fremgår af vedtægterne for antennesammenslutningen og/eller boligforeningen.

Med venlig hilsen

Viggo Bækgaard, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk