Kan man bare ændre arealet på en lejebolig?

Lejelovens bestemmelser går i flere tilfælde forud for lejekontrakten. Læs om lejeloven i dagens brevkasse.

Hvis ens lejelejlighed opgøres til at være større end før, må man finde sig i, at ens andel af vedligeholdelsesudgifterne også stiger? Arkivfoto fra Aarhus: Kim Haugaard
Læs mere
Fold sammen

SPØRGSMÅL? Min kone og jeg lejer en lejlighed via min kones pensionskasse, og den administreres af et ejendomsadministrationsselskab. Ifølge lejekontrakten er det en fire-værelses lejlighed med et bruttoetageareal på 105 kvm.

Vi har nu fra administrator modtaget et brev med varsel om ændring af arealer som følge af en opmåling af landinspektør. Herefter varsles arealet ændret til 119 kvm.

Ifølge varslingen ændres beregningen af indvendig vedligeholdelse samt udvendig vedligeholdelse (jf. lejelovens §§ 18a og 18b), således at disse beløb stiger med ca. 14 procent og nominelt ca. kr. 3.200 om året.

Ejendommen består af ca. 60 lejligheder, og arealændringen medfører, at nogle lejligheder stiger, og nogle falder i vedligeholddelsesbeløb. Ejendommen er ca. 50 år gammel, og der har ikke tidligere været varslet areal­ændringer, ligesom lejlighedernes arealer ikke fysisk har været ændret ved ombygning eller andet. Selve huslejen ændres ikke som følge arealændringen. Kan man ændre et areal, som ikke fysisk er ændret?

Med venlig hilsen L.

SVAR! Et af de forhold, som gør lejeretten vanskelig at forstå for både lejere og udlejere, er, at der er forhold, som er defineret i loven, og som gælder, uanset hvad parterne ellers måtte have aftalt. Dette gælder eksempelvis fastsættelse af lejen, hvor huslejenævn og domstole kan ændre lejen umiddelbart efter, at parterne har skrevet under på aftalen.

Et andet tilfælde – og det er det, I er blevet berørt af – er fastlæggelse af arealet. Lejlighedens areal fremgår af lejekontrakten, og det er den værdi, der som udgangspunkt bliver anvendt ved beregning af hensættelser til vedligeholdelse efter boligreguleringsloven §§ 18 og 18b. Det fremgår imidlertid af boligreguleringsloven § 66a, at regeringen skal fastsætte nærmere regler om, hvorledes are­alet mere præcist skal beregnes. Disse regler fremgår af bekendtgørelse om beregning af arealer af boliger og erhvervslokaler.

Udlejer er forpligtet til at hensætte – og kan hos jer opkræve – et beløb svarende til det kvadratmeterantal, som bekendtgørelsen fastslår, at jeres lejlighed er. Det forhold, at are­alet er angivet forkert i lejekontrakten, gør ingen forskel. At den omkostningsbestemte leje ikke er ændret, hænger formentlig sammen med den fordelingsnøgle, der er lavet til brug for fordeling af den omkostningsbestemte leje på de enkelte lejemål, og som dit spørgsmål ikke indeholder nærmere oplysninger om.

Min konklusion er således, at I – uanset at I har haft en anden forventning – må acceptere reguleringen af vedligeholdelseshensættelserne. Det kan måske være en trøst, at I har boet der et par år, hvor I har betalt for lidt til hensættelserne.

Med venlig hilsen Jesper Rye Jensen, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk