Kan man opsige et uopsigeligt lejemål?

To byggerier og en nedrivning skal koordineres - og det er bedst at få det hele på skrift.

Foto: ARTUSH.
Læs mere
Fold sammen

? SPØRGSMÅL

Vi ejer er et hus, som skal rives ned for at bygge nyt. Huset er udlejet i et år, imens vi planlægger et byggeprojekt.

I lejekontrakten står der under særlige vilkår, at lejemålet er uopsigeligt for såvel lejer som for udlejer i hele lejeperioden. Men både lejeren og vi er enige om, at han skal fraflytte en måned tidligere, da han selv er ved at bygge hus, og det forventes færdigt, inden lejekontrakten udløber.

Der er mange ting, der skal koordineres i forbindelse med nedrivningen og nybyggeriet, og det ville være godt for os at komme i gang en måned tidligere. Selv om jeg stoler på lejeren og hans entreprenør, vil jeg gerne have tingene afgjort formelt, så lejeren ikke kan komme med krav om at forblive i huset, når nedrivningen går i gang (det kunne være uheldigt!).

Kan vi laver et bilag til kontrakten, hvor man med underskrift fra begge parter sikrer, at lejemålet opsiges tidligere, og kan det gøres uden en advokat?

Med venlig hilsen X.

SVAR !

Når I begge er enige om at fravige uopsigeligheden, kan I godt indgå en sådan aftale.

Det er klogt at gøre det skriftligt. På den måde tydeliggøres det, hvad I er enige om, og ingen af jer bliver skuffede.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk