Andelsbolig-ejere fanget i strengere krav til fremleje

Andelsbolig-ejer er havnet i en slem kattepine på grund af langvarigt ophold i udlandet. Han beder brevkassens eksperter om hjælp.

Foto: Christian Als.
Læs mere
Fold sammen

? SPØRGSMÅL

Jeg ejer en andelsbolig, og på grund af udstationering i fire år er den udlejet. I vedtægterne står der, at en udlejningsperiode normalt er to år, og jeg har derfor haft kontakt med den gamle administrator, der sagde, at denne regel kunne tilsidesættes på grund af udstationeringens varighed.

Jeg har taget kontakt til bestyrelsen og har fået deres godkendelse - også over en fireårig periode.

Jeg udlejer min andel til X i to år frem til april 2015, og vedkommende er glad for at bo der og vil eventuelt købe den senere. Derfor udlejer jeg til X igen og har lavet en ny toårig kontrakt - dog kommer kontrakten først til underskrift i juni 2015, da jeg var i udlandet. Både jeg og X er glade, der er ingen problemer.

Nu skriver den nye administrator, at kontrakten har været til diskussion i bestyrelsen, der ikke kan acceptere lovligheden af fremlejemålet på grund af lejelovens § 70 stk. 4. - pligt til at fremsende lejekontrakt til »udlejer« (bestyrelsen tror jeg). Ærligt talt har jeg ikke tænkt nærmere over det, da jeg jo havde fået en accept på fire år.

Ydermere skriver administrator. at det er i strid med reglerne at opkræve leje, der er større end boligafgiften med tillæg af gebyret. Boligafgiften er 7.200 kroner. Lejen er sat til 8.000 kroner plus 500 i a conto vand/varme - også efter kontakt til vores gamle administrator. Det er en anelse højere end boligafgiften. Her sagde den gamle administrator, at det var okay, hvis boligens tilstand, inventar, som medfølger, og ekstra tiltag har en merværdi for andelen, og da stort set alt er som nyt, sagde hun, det var rimeligt.

Nu står jeg til at skulle tilbagebetale lejeren ca. 44.000 kroner, og den nye administrator skriver, at lejeren skal ud af andelen.

Jeg mener umiddelbart ikke, at jeg har gjort noget forkert - hvad skal jeg gøre?

Med venlig hilsen G.

! SVAR

Jeg synes, du skal få en snak med bestyrelsen, måske på Skype, hvis du er i udlandet. Tal tingene igennem og gå efter en løsning.

Der kan – med kendskab til hele historikken – sikkert sammensættes en række gode grunde til, at der opnås gensidig forståelse, eventuelt med brug af en mediatoradvokat, som er vant til at hjælpe med at løse konflikter.

Hvis en mindelig løsning ikke kan nås, så kan der gå rent ged i den, både mellem dig og andelsboligforeningen, mellem din lejer og andelsboligforeningen, og mellem lejer og dig.

Jeg kan ikke indenfor brevkassens rammer vurdere, om det er rigtigt, at der ikke må kræves den leje, du har taget, men det er jo helt åbenbart, at du har været i god tro om både dette og forlængelsen.

I en retssal kan alting ske, men mit bud vil dog være, at du har en god mulighed for at få anerkendelse for din (gen)udlejning. Denne vurdering kan naturligvis påvirkes af de facts, der vil blive fremfundet under en retssag, men hverken du eller andelsboligforeningen kan forudsige resultatet med sikkerhed. Derfor bør begge parter have interesse i at undgå en retssag og finde en løsning.

Med venlig hilsen Allan Ohms, advokat (H) og mediator, www.ForumAdvokater.dk