Familier får 4.200 kroner mere i hænderne i år

De danske familier kan i år se frem til lidt mere at forsøde tilværelsen med. Men boligejernes gæld er for opadgående, kriseråd og Nationalbanken tænder advarselslamperne.

Foto: Tom Wang

En gennemsnitlig familie har fået 353 kroner mere om måneden at gøre godt med i år sammenlignet med sidste år.

Ifølge Danske Banks prognose er der udsigt til, at rådighedsbeløbet stiger med yderligere 183 kroner i 2018.

»Ser vi det fra den enkelte families synspunkt, tegner 2017 til at blive et godt år. Det skyldes hovedsageligt, at lønningerne stiger hurtigere end priserne, og at familiernes renteudgifter fortsat er meget lave. Det kan mærkes på bundlinjen,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, som fremlagde kvartalsprognosen for dansk økonomi tirsdag.

Hun understreget, at der naturligt nok er usikkerhed om beregningerne af rådigheds­beløbet.

»Særligt når vi når helt ud i 2018, men beregningerne understøtter vores forventning om, at familiernes købekraft vil fortsætte med at stige de kommende år. Rådighedsbeløbet vil ikke vokse helt lige så hurtigt, som vi har set i 2016, men modelfamiliens økonomi tegner fortsat et billede af fremgang,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, der ligeledes mener, at vi efter en årrække, hvor forbruget er vokset langsommere end indkomsterne, nu vil kunne se frem til en periode, hvor forbruget vil stige lidt hurtigere end indkomsterne.

»Det skyldes både, at forbruget har været lavt en årrække, og fordi blandt andet stigende friværdier giver bedre muligheder for at låne. Vi er stadig langt fra det låne­finansierede forbrugsboom vi så i midten af 00erne, men vi vil gradvist opleve, at danskerne kan lade deres forbrug vokse lidt hurtigere efter en årrække, hvor de har haft fokus på at nedbringe deres gæld,« sige Louise Aggerstrøm Hansen.

Danske Banks beregninger bygger på en modelfamilie med to børn, som bor i parcelhus i Horsens. Begge forældre har fuldtidsarbejde.

 

Krisevagthund: Begræns adgang til afdragsfrihed

Det skal være sværere for bolig­ejere i København og Aarhus at blive godkendt til flekslån og afdragsfrihed, hvis de har gearet deres økonomi hårdt, lyder meldingen fra Det Systemiske Risikoråd.

»På ejerboligmarkedet muliggør det meget lave renteniveau en højere gældsætning, hvilket øger andelen af sårbare boligejere og kan presse boligpriserne op. I de områder, hvor boligpriserne er steget mest, har flere gældsat sig hårdt, og realkreditudlånet vokser hurtigere end indkomsterne,« lyder det. Det Systemiske Risikoråd er statens vagthund, der med nationalbankdirektør Lars Rohde i spidsen skal være med til at forebygge fremtidige kriser og boligbobler.

 

Nationalbanken advarer mod ny lånegrænse

Regeringens lovforslag om at øge grænsen for realkreditbelåning i fritidshuse fra 60 til 75 procent af værdien, der var til første­behandling tirsdag, »er et skridt i den forkerte retning, da det mindsker sikkerheden bag realkreditobligationerne,« lyder advarslen fra Nationalbanken i et høringssvar.

»Dertil kommer, at den aktuelt gode konjunktursituation med fremgang på boligmarkedet ikke giver grundlag for at lempe lovgivningen,« melder Nationalbanken, der derfor anbefaler at fastholde den nuværende real­kreditlånegrænse for fritidshuse.

Det har fået Socialdemokratiet til at tøve med sin opbakning til lovforslaget, skriver Børsen.

Derfor skal der nu afgives en betænkning om forslaget 7. april, hvor efter det ifølge planen skal andenbehandles 20. april og tredjebehandles 25. april. Forslaget om billigere sommerhus­belåning forventes dog at blive vedtaget med eller uden opbakning fra S, da regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, går ind for det, ligesom også de Radikale er positivt stemt.

 

Ugens tal: Færre lejligheder på markedet

6.422 ejerlejligheder er til salg i Danmark netop nu. For et år siden var der 7.170 lejligheder til salg – altså et fald på ti procent eller 748 færre lejligheder at vælge mellem. Det viser Boligsiden.dks seneste opgørelse, som Nybolig har analyseret.

 

Danskernes samlede boliggæld stiger

Realkreditselskabernes samlede udlån til boligejerne er steget med 2,7 procent det seneste år, viser tal fra Danmarks Nationalbank, der blev offentliggjort mandag. Det er i vid udstrækning en konsekvens af de stigende boligpriser, påpeger cheføkonom Steen Bocian fra Dansk Erhverv.

»Når huspriserne stiger, stiger udlånet også gerne. Både de stigende huspriser og den stigende gældsætning er en konsekvens af de ekstremt lave renter. Når renterne er så lave, som de er p.t., så skal man følge gælds­udviklingen tæt, da der er en risiko for bobledannelse og for høj gældsopbygning,« skriver han i en kommentar.

Ifølge de nye tal er realkredit­udlånet til husholdninger frem til og med januar i år steget med 38 milliarder kroner til 1.515 milliarder kroner.

Inkluderer man bankernes udlån til husholdninger, er væksten på 2,1 procent, hvilket er højere end inflationen – men lavere end væksten i huspriserne. Derfor mener cheføkonomen, at der er tale om en rimelig balanceret udvikling i gældsætningen.