Opsvinget har bidt sig fast: Så meget mere får en gennemsnitlig familie om måneden

Danskerne kan se frem til at få flere penge mellem hænderne i både 2017 og 2018. Det fremgår af Danske Banks netop offentliggjorte kvartalsprognose. Se her, hvor meget det økonomiske råderum stiger for en gennemsnitlig familie.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nikolai Linares

En gennemsnitlig dansk familie har fået 353 kroner mere om måneden at gøre godt med i år sammenlignet med sidste år. Og ifølge Danske Banks kvartalsprognose for dansk økonomi er der udsigt til, at rådighedsbeløbet stiger med yderligere 183 kroner i 2018.

»Ser vi fra den enkelte danske families synspunkt, så tegner 2017 til at blive et godt år. Det skyldes hovedsageligt, at lønningerne stiger hurtigere end priserne, og at familiernes renteudgifter fortsat er meget lave. Det er noget, der kan mærkes på bundlinjen,« skriver privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen i en kommentar til prognosen.

Med udgangspunkt i den nye prognose har hun beregnet, hvordan opsvinget smitter af på privatøkonomien hos Danske Banks såkaldte modelfamilie, som repræsenterer en gennemsnitlig dansk familie bestående af to fuldtidsbeskæftigede voksne og to børn bosat i et parcelhus med en markedsværdi på 1,8 millioner kroner - svarende til landsgennemsnittet for et hus på 140 kvaderatmeter.

Når man tager højde for de generelle prisstigninger, har Danske Banks modelfamilie oplevet uafbrudt fremgang i rådighedsbeløbet siden 2012. Faktisk ventes familien at have næsten 2.500 kroner mere til rådighed om måneden i 2017 end i 2012, efter at de faste udgifter er betalt. Det svarer til 30.000 kroner mere for familien, der opgjort i 2015-kroner har et rådighedsbeløb på 23.750 kroner efter de faste udgifter i år.

»I 2018 ventes rådighedsbeløbet at stige med yderligere 183 kroner. Den mindre fremgang fra 2017 til 2018 skyldes hovedsageligt, at priserne vil stige hurtigere end i år, og familiens lønindkomst dermed ikke rækker helt så langt. Samtidig er der udsigt til en lille skattestigning og en reduktion i den grønne check i 2018 som følge af PSO-aftalen fra november,« skriver Louise Aggerstrøm Hansen.

Hun påpeger, at vi efter en årrække, hvor forbruget er vokset langsommere end indkomsterne, nu ser frem til en periode, hvor forbruget vil stige lidt hurtigere end indkomsterne.

»Det skyldes både, at forbruget har været lavt en årrække, og at blandt andet stigende friværdier giver bedre muligheder for at låne. Vi er stadig langt fra det lånefinansierede forbrugsboom, vi så i midten af 00’erne. Men vi vil gradvist opleve, at danskerne kan lade deres forbrug vokse lidt hurtigere efter en årrække, hvor de har haft fokus på at nedbringe deres gæld,« skriver privatøkonomen, som samtidig understreger, at der er stor usikkerhed om den præcise udvikling i rådighedsbeløbet – særligt når vi når helt ud i 2018:

»Beregningerne understøtter vores forventning om, at familiernes købekraft vil fortsætte med at stige de kommende år. Rådighedsbeløbet vil ikke vokse helt lige så hurtigt, som vi har set i 2016, men modelfamiliens økonomi tegner fortsat et billede af fremgang.«

Blandt andet forventer Danske Bank, at boligpriserne vil stige med 3,5 procent i både 2017 og 2018. Hvis prognosen holder stik, betyder det, at modelfamiliens hus ved udgangen af 2017 vil være 6,7 procent mere værd, end det var i slutningen af 2016 - svarende til en værdistigning på 115.000 kroner. Det giver ikke i sig selv flere penge mellem hænderne, men åbner muligheden for at låne i friværdien, står der i analysen.

I modsat retning trækker udsigten til stigende benzinpriser, hvilket forventes at øge modelfamiliens benzinudgifter fra 1.250 kroner til 1.300 kroner om måneden i 2017 - og med yderligere 20 kroner i 2018.