Eksperter vil sænke udgifter for realkreditkunder

Kunderne i realkreditselskaber skal kunne skifte selskab ved prisstigninger uden at betale alle nuværende omkostninger.

I en ny rapport anbefaler eksperter at realkreditkunder skal slippe billigere. Foto: Bax Lindhart Fold sammen
Læs mere

Der kan være markant bedre forbrugerbeskyttelse af kunderne i realkredit­sektoren på vej. Ny rapport fra ekspertudvalg kommer med en række forslag, så det bliver op til Folketinget, om de skal gennemføres. Især lægges der op til, at det skal være markant billigere at skifte til et andet realkreditselskab, hvis priserne sættes op.

Baggrunden for forslagene er, at boligejere og realkreditselskaberne med ­Nykredit i spidsen i foråret kolliderede over de prisstigninger, som Nykredit gik i spidsen med – men som det meste af real­kreditbranchen nu har gennemført. Det fik erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til at nedsætte et udvalg med repræsentanter fra både forbrugere, realkreditbranchen og uafhængige eksperter til at kigge realkreditsektoren efter i sømmene – især med fokus på kapitalkravene til realkreditselskaberne, der bl.a. blev brugt som begrundelse for prisstigniger. Desuden skulle flytteomkostninger blandt flere andre ting undersøges. Og forslagene omfatter en markant sænkning af omkostningerne ved at flytte realkreditselskab, erfarer Berlingske Business.

Længere varsel på nye bidragssatser

Rapporten offentliggøres fredag og lægger op til, at omkostninger ved at skifte til et andet selskab skal dækkes, når der sker en prisstigning. Det vil sige, at indfrielsesgebyret på typisk 750 kroner samt kursskæring og kurtage (fradrag i kurserne, som tilfalder selskabet, red.) skal ­betales af det afgivende selskab.

Det anslås ved et typisk lån at udgøre omkring 25 procent af omkostningerne, mens den resterende omkostning – kurstabet - fortsat vil være kundens hovedpine.

Dertil kommer, at varslingen om ændringer i bidragssatsen og renten stige fra tre til fire måneder – i banker fra en til fire måneder på de lån, der ligner realkreditlån. En pristigning vil kun gælde, hvis varslingen overholdes – ellers skal instituttet betale tilbage, og det skal ifølge ­forslaget være op til Finanstilsynet at ­holde øje med det og evt. give påtaler.

Rapporten lægger op til at lave ændringerne via Lov om Finansiel Virksomhed, og det skal også gøres tydeligere, hvilke forhold der udløser bidragsstigninger og baggrunden for dem. Det betyder, at ­eksempelvis Nykredit skulle have oplyst, at prisstigningerne både gik til de sam­arbejdende banker og til at opfylde ­kaptalkrav i Nykredit.

Størrelsesorden skal oplyses præcist, og så skal det tydeligt fremgår af dokumenter – aftalen om lånet – at bidrags­satsen kan stige.

Endelig skal kursskæring oplyses i kroner ved hver rentetilpasning af flekslån, så det kan blive et konkurrenceparameter, foreslår udvalget.