Danske boligejere blandt de hårdest beskattede i Europa

Kun to lande i Europa har en højere løbende skat på boliger end Danmark. Nu er vurderingssystemet under bearbejdning, men der er for meget vanetænkning hos danske politikere, når de vil ændre boligskatterne, mener to eksperter.

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen.
Læs mere
Fold sammen

De danske boligejere er nogle af de hårdest beskattede i Europa. Kun franskmændene og briterne skal af med mere i skat på deres boliger end danskerne, når man ser på den løbende beskatning. Både svenskere, nordmænd og tyskere slipper betydeligt lettere.

Og Danmark er det eneste land, der har en særskilt skat på jorden i form af den forhadte grundskyld. Netop grundskylden er det punkt, der for alvor skaber kvaler med de danske boligskatter, fordi den på trods af skattestoppet har været og fortsat vil være konstant stigende i en række af landets kommuner i de kommende år.

De internationale tal fremgår af en opgørelse, som Arbejdernes Landsbank har udarbejdet for Berlingske Business på baggrund af tal fra Eurostat. I analysen kan man se, at danskernes boligskat svarer til 2,1 procent af landets samlede produktion, BNP. I Storbritannien går de en del hårdere til værks med en skat på næsten 3,5 procent af BNP, mens det tilsvarende tal for både Sverige, Norge og Tyskland er på under én procent. og dermed under det halve af det danske niveau for den løbende skat på boligerne. Det vil sige den skat, boligejere betaler hvert år.

Cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Lone Kjærgaard og sekretariatschef Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter siger samstemmende, at de danske politikere skal til at tænke ud af boksen og lave det danske system om. Det er bedre end blot lappe­løsning på lappeløsning med et skattestop og en eventuel forlængelse af det efter 2017.

Lone Kjærgaard mener, at vi kan lære af svenskerne, hvor den løbende skat er meget lav. Til gengæld skal svenskerne betale skat, hvis de tjener penge på at sælge en bolig, ligesom de har fradrag, hvis de sælger en bolig med tab.

»Der er megen vanetænkning på dette område herhjemme, og jeg anerkender, at det kan være en svær manøvre at gå fra ét system til et helt andet. Men når vi i forvejen står over for et behov for at ændre systemet på grund af skattestoppet, kunne vi med fordel se på, hvordan man gør i andre lande. Jeg mener, vi bør have nogle regler, hvor der både tages hensyn til virkningen på boligmarkedet som helhed, men også på den enkelte families økonomi,« siger Lone Kjærgaard.

Hun skeler især til den svenske model.

»En mulighed er et system som det svenske med en lavere løbende skat kombineret med en beskatning af fortjenesten ved salg. Den samlede skat kan jo godt forblive den samme – og også højere, hvis man ønsker det – men det vil være nemmere for folk at betale ved et salg, fordi de her står med pengene i hånden. Det vil være en privatøkonomisk fordel for familierne, og systemet vil ligeledes være langt nemmere at forstå og acceptere for danskerne, tror jeg,« siger Lone Kjærgaard.

Danskerne betaler to former for boligskat. For det første grundskyld, som er skatten på jorden, og som også kaldes ejendomsskat. Den betales direkte til kommunerne. For det andet skal boligejerne betale ejendomsværdiskat, der er en skat på værdien af både grunden og boligen tilsammen. For ejendomsskatten er der skattestop. Det er der i princippet også for grundskylden, men den kan alligevel stige med syv procent om året.

Problemet med grundskylden er, at den er baseret på en vurdering af den enkelte grund, når den ikke er bebygget. Den vurdering er stort set umulig at foretage ordentligt – især i området uden ubebyggede grunde, fremhæver Lone Kjærgaard.

Curt Liliegreen er enig, og de ser begge gerne, at grundskylden bliver fjernet og afløst af en anden skat.

»Der skal ikke være en selvstændig grundskyld. Det er de andre lande gået væk fra. Vurderingssystemet duer ikke. Det handler om borgernes retssikkerhed og gennemskueligheden af systemet,« siger Curt Liligreen, der bebrejder politikerne, at der ikke er nogen af dem, som tænker i at lægge ejendomsskatten og ejendomsværdiskatten sammen.

»Hvis vi skal bruge skatterne til at regulere noget som helst på det danske boligmarked, er det at få bremset de store prisstigninger på ejerlejligheder i København og på Frederiksberg. Men her hjælper grundskylden ikke, fordi de slipper meget billigt. Det gør ejendomsværdiskatten til gengæld – men ikke når der er skattestop,« siger Curt Liliegreen.

Han mener, at det såkaldte Udkantsdanmark ligeledes bliver hårdt ramt af den voksende grundskyld over de kommende år. Men det giver ingen mening at beskatte jord dér, hvor der er nok af den, mener han og foreslår, at regeringen i stedet for burde overveje at øge beskatningen af de helt dyre boliger og så lade andre dele af landet slippe billigere.