Sådan beskattes de danske boligtyper

Boligskat. Det kan være svært at overskue de to skatter, som boliger i Danmark er belagt med. Her er tre konkrete eksempler på, hvordan helårsboliger beskattes.

Foto: Bax Lindhardt

Der er stor forskel på, hvordan huse, ejerlejligheder og andelslejligheder beskattes i Danmark. Huse og ejerlejligheder er belagt med både ejendomsværdiskatten, der beregnes af den samlede værdi af ejendommen inklusive grunden, samt grundskyld der betales til kommunen som en promillesats af grundens værdi. Andelslejligheder betaler kun grundskyld af grunden under den fælles ejendom. Skatten fordeles på de enkelte lejligheder enten solidarisk eller efter kvadratmeter.

For at illustrere forskellen har Danske Banks privatøkonom Las Olsen samlet de offentligt tilgængelige skattedata for tre ejendomme, der i øjeblikket er til salg. De tre ejendomme ligger i Københavns Kommune og er dermed underlagt den samme grundskyldspromille på 34, som ellers varierer fra kommune til kommune.

»I princippet er der ingen forskel mellem grundskyld i parcelhuse, ejerlejligheder og andelsboliger. I alle tilfælde skal der betales skat af værdien af den grund, som husene står på. I andelsboligen er det andels­boligforeningen, der ejer grunden og betaler skatten, men den sender regningen videre til beboerne, så resultatet bliver det samme. Det gælder i øvrigt også lejeboliger, hvor udlejeren har lov til at sætte huslejen op, når grundskylden stiger,« forklarer Las Olsen.

Men han påpeger, at det i praksis ikke er så let at sige, hvad en grund under et hus er værd.

»Det er Skat, der laver vurderingen, og de er typisk nået frem til, at grundværdien per bolig er betydeligt lavere i lejligheder end i parcelhuse – også i de tilfælde, hvor en ejerlejlighed og et hus ellers koster det samme alt i alt. Altså, at grundværdien udgør en mindre del af den samlede værdi for lejlighederne. Det betyder, at beboere i ejerlejligheder typisk betaler mindre i grundskyld end beboere i parcelhuse af samme værdi,« konkluderer Las Olsen.

Der er ikke den samme forskel i ejendomsværdiskatten, som er omfattet af skattestoppet og i store træk er fastlåst på 2001-niveau.

Regeringens såkaldte skatteloft, som blev vedtaget i 2001, betyder, at den værdi, som grundskylden beregnes af, må stige med syv procent om året, indtil den rammer den fulde offentlige vurdering af grundens værdi.

Derfor er det forskelligt, hvornår de enkelte ejendommes grundskyld rammer deres højeste punkt med de nuværende regler. Det afhænger også af den nye ejendomsvurdering, som Skatteministeriet er i gang med at udarbejde, og som efter planen skal laves i 2017. Den vil få betydning for skatten fra 2019 og fremefter. Eksemplerne er ud over at ligge i den samme kommune valgt ud fra et nogenlunde ens antal kvadratmeter samt en vis liebhaverkvalitet enten på boligen eller i kraft af beliggenheden.

Villa:

Pilesvinget 17, 2700 Brønshøj – lige ned til det store grønne område Utterslev Mose – sælger Nybolig en ældre villa på 122 kvadratmeter foruden en kælder. Prisen er 5,5 millioner kroner, og mægleren fremhæver, at beliggenheden er et af ejendommens største aktiver. Grunden er på 811 kvadratmeter, og den aktuelle offentlige vurdering af grundværdien er 1.665.000 kroner. Det giver en grundskyld i 2015 er på 49.385 kroner, som vi stige til 56.610 kroner om året i 2018. Den offentlige vurdering er på 3.000.000 kroner, og ejendomsværdiskatten er på 19.425 kroner

Ejerlejlighed:

I en af Københavns nye bydele, Ørestad, ligger byggeriet 8Tallet, hvor Home sælger en lejlighed i to etager på i alt 145 kvadratmeter til 3,75 millioner kroner. Byggeriet ligger ud til Amager Fælleds grønne områder og tæt ved en Metro-station. Mægleren fremhæver, at ejerforeningen har en god og sund økonomi. Ejerlejligheden ligger på Richard Mortensens Vej, og dens andel af grundværdien er 691.100 kroner. Det giver en grundskyld på 15.334 kroner, som vil stige til 23.497 kroner om året med de nuværende regler for den tilladte stigning. Den vil dog tidligst nå op på det niveau i 2022. Den offentlige vurdering er på 3.100.000 kroner, og ejendomsværdiskatten er på 21.525 kroner.

Andelslejlighed:

Andelsboligen i foreningen Bryggens Have er nok på det nærmeste en liebhaverbolig, fordi den har udsigt til havneløbet på Islands Brygge. Det giver også kort afstand til det centrale København. Ejendommen er fra 2006, og Home-mægleren fremhæver den vestvendte altan som aktiv for lejligheden. Prisen er 1,67 millioner kroner, og den månedlige boligydelse er 19.229 kroner. Den omfatter i en andelsforening også grundskylden. For denne forening er grundværdien 44,2 millioner kroner, hvilket svarer til en grundskyld på 1,5 millioner kroner om året. I dag betaler den kun godt en million kroner på grund af skattestoppet. Hvis udgiften fordeles ligeligt på de 107 lejligheder, betyder det, at grundskylden stiger fra i dag 9.633 kroner om året til 14.040 kroner, som den dog tidligst vil kunne nå op på i 2021.