Nyt notat fra regeringens eksperter: Der er plads til yderligere genåbning

Der er plads til at åbne mere, end Folketinget har vedtaget, slår SSI fast i nyt notat til politikerne på dagen, hvor der skal forhandles om yderligere genåbning. Se her, hvad der står først i køen.

Statens Serum Institut vurderer, at der er plads til yderligere genåbning fra 21. april. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Der er plads til at lempe flere af de vidtgående restriktioner i samfundet, end der allerede er aftalt.

Det slår Statens Serum Institut fast i et notat, der torsdag formiddag er overdraget til Folketinget – og som Berlingske er i besiddelse af – forud for forhandlinger om yderligere genåbning, der begynder i eftermiddag.

Årsagen er, at det går bedre end ventet med smitten, og den faktiske udvikling i smitten og antallet af indlagte er langt under de beregninger, Statens Serum Institut tidligere har lagt frem.

»Der ses imidlertid tendens til en lav og stabil smitteforekomst samt en stabilisering af indlagte i Danmark, og den observerede udvikling ser gunstig ud i forhold til de seneste prognoser. Det vurderes på den baggrund, at der for nuværende, er rum for lempelse af restriktioner indenfor de områder, der allerede var planlagt (indkøbscentre, kultur, forsamlingsforbud, indendørs idræt for børn), men herudover der også mulighed for yderligere lempelser.«

Instituttet vurderer samtidig, »at genåbningen på trods af den gunstige udvikling fortsat skal ske forsigtigt og trinvis, så der kan reageres hurtigt på ændringer i smitten, så belastning af sundhedsvæsenet forebygges«.

I notatet kommer Statens Serum Institut (SSI) med en vurdering i forhold til fire scenarier for yderligere genåbning gældende fra 21. april.

I alle scenarier anbefaler SSI at hæve forsamlingsforbuddet indendørs fra fem til ti personer og udendørs fra 10 til 20. Fra 21. maj skal de tal være henholdsvis 25 og 50.

Anbefalingen til forsamlinger i private hjem kan hæves fra fem til ti personer og fra 21. maj til 25 personer.

Børn kommer ikke tilbage til normal skole

22. marts blev alle Folketingets partier enige om fra 21. april at genåbne de største indkøbscentre og stormagasiner, udendørsservering på restauranter og cafeer, genåbning af museer, kunsthaller samt biblioteker og indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Samtidig skulle det indendørs forsamlingsforbud hæves til 10, mens det udendørs hæves til 20. SSI lægger altså ikke op til yderligere lempelser af forsamlingsforbuddet.

I det første scenarie, som SSI har vurderet, er genåbningen endda mindre end den aftalte på nogle områder, fordi der her er lavet en kombination af lempelser uden indendørs kontaktsport for børn og unge under 18 år.

I scenarie 2 er der en større genåbning af grundskoler, da 5.-8. klasser udover at være i skole hver anden uge kan være i skole udendørs den anden ugen. Derudover er genåbningen ens med den aftalte fra 22. marts.

Scenarie 3 er ens med scenarie 2, udover at genåbningen på uddannelsesområdet vil være national i stedet for på landsdelsniveau.

Det fjerde og sidste scenarie er ligeledes ens med scenarie 2, men her er til gengæld tilføjet en genåbning af indendørsservering på restauranter og caféer.

SSI vurderer selv de fire scenarier, og lempelserne i scenarie et og scenarie to »vurderes at være forenelige med bevaret epidemikontrol, da smittebidraget fra uddannelsesområdet i disse to scenarier vurderes at kunne imødegås af det lave smitteniveau i flere landsdele.«

Derimod er SSI bekymret for, om scenarie tre og fire kan »rummes«.

Det skyldes især, at en større national genåbning af uddannelsesområdet og af indendørs servering vil omfatte landsdele, der aktuelt har en markant højere forekomst af smitte, og en sådan åbning forventes ifølge SSI »at kunne bidrage til smittestigninger og mere omfattende automatiske nedlukninger på kommuneniveau med risiko for ”stop and go”«.

SSI nævner i forbindelse med scenarierne ikke en frygt for, at antallet af indlagte vil kunne stige til et kritisk niveau, som tidligere var målestokken. Det er derimod frygten for, at stigende smitte vil kunne føre til automatiske nedlukninger af kommuner og sogne, hvor skoler er det første, der automatisk lukkes ned, hvis smitten overstiger en fastsat incidens.

Som Berlingske har afdækket fører den automatiske nedlukning lige nu til, at der lukkes skoler, hvor der ikke er en eneste smittet. Modellen har mødt massiv kritik fra regeringens referencegruppe, som også vurderer konsekvenser af nedlukninger inden for økonomi, almen, folkesundhed og trivsel, ligesom de berørte borgmestre i Herning og Jammerbugt er dybt frustrerede over, at de skal lukke skoler ud fra en automatik, der ikke fungerer i praksis.

Det fremgår ikke, hvorfor Statens Serum Institut har valgt at inddrage de ting, der indgår i de fire scenarier. Om det er regeringen eller andre, der har bedt om det. Det er til gengæld fravalgt at give en vurdering på en række områder i modellerne.

Det er f.eks. ikke vurderet, om det kunne give mening at skolebørnene kom 100 procent tilbage i skole.

Opdateres...