Messerschmidt tavs om politianmeldelse

Messerschmidt vil ikke udtale sig om politianmeldelse for identitetstyveri. Han betragter det som intern sag.