Vil Kinas problemer udløse en global krise?

Professor i finansiering ved IMD advarer om, at Kina skal løse sine »ilandsproblemer« med et ulands ressourcer, og det kan påvirke hele verdens økonomi.

Den seneste tids bratte fald på de globale aktiemarkeder har været i støbeskeen i længere tid. Allerede for to år siden begyndte det at blive tydeligt, at oveni faldet på global efterspørgsel og den stigende konkurrenceevne i andre asiatiske lande, indledte Kinas stærke vækst en hård opbremsning med en utrolig gældsmængde i sit kølvand.

Det kinesiske marked har de seneste uger oplevet de største ugentlige nedture i 20 år med et fald på mere end 15 procent. De store udsving tjener som en yderligere advarsel: Kina er stadig et marked i modning med et umodent finansielt system.

Gældsbjerge inficerer alle sektorer i Kinas økonomi; lige fra fast ejendom og de lokale myndigheder til de statsejede eller delvist statskontrollerede selskaber.

De fleste store selskaber i Kina har gennemlevet stærk vækst gennem mange år. For en stor dels vedkommende takket være subsidier fra regeringen. Imidlertid opsamlede de ikke tilstrækkelig kapital, fordi deres aktiviter afhang af subsidierne. De kinesiske banker, som i høj grag er kontrolleret af kommunistpartiet, fuldendte billedet ved at give kreditter til kunstigt lave renter, som medvirkede til at opbygge ukontrollabel gæld i alle landets sektorer.

Mange af Kinas enorme byggeprojekter er perfekte eksempler på, hvordan umådeholden gæld er bygget op. Infrastrukturprojekterne, som er finansieret med statsstøttede lån til lav rente, medfører lav rentabilitet og svag udnyttelse af kapitalen. En stor del af kreditterne gives gennem et system af »skyggebanker«, hvilket vil sige, at de ikke bliver finansieret af almindelige banklån: De finansielle produkter bliver solgt direkte til investorer.

Den offentlige sektors gæld – særligt på lokalt og regionalt niveau – er enorm. De er havnet i den nuværende kattepine, fordi de er blevet for afhængige af infrastrukturprojekterne. Det varer ikke ved, da der til sidst ikke er behov for at bygge så mange nye veje.

Ud over det store gældsniveau og lav udnyttelse af kapitalen har Kina en række andre problemer. På grund af den mangeårige etbarnspolitik skal den store andel af ældre forsørges af en meget mindre arbejdende befolkning.

De offentlige udgifter til særligt uddannelse og sundhed vil stige eksponensielt. Statskassen har også et meget stort budgetunderskud. Det er officielt anslået til at overstige tre procent i 2016, men hvor højt det ender med at blive, kan man kun gætte på.

Sidst men ikke mindst er landets miljøproblemer en velkendt udfordring for ikke bare Kina, men også for resten af verden. Enhver, der har opholdt sig i eller set billeder fra Beijing, ved, at indbyggerne bærer masker for munden, når de færdes i byen.

Kina står over for nogle vanskelige valg. Kina skal håndtere en række »ilandsproblemer« med et ulands ressourcer. En reform af skattesystemet er i den grad påkrævet: Det nuværende system er både gammeldags og uretfærdigt. Intet land kan både blæse og have mel i munden.

Hvis Kina ønsker en markedsøkonomi, må landet forstå, at indgreb på markedet er dømt til at mislykkes, og man må lære at acceptere de udsving, en åben markedsøkonomi oplever. De udsving, vi oplever på markederne nu, bekræfter bare, at Beijing ikke kan kontrollere økonomien alligevel.

I de kommende år vil Kina sandsynligvis gennemleve nogle af de samme scenarier, som Europa har været igennem siden finanskrisen.

Der vil ske store omvæltninger for kinesiske virksomheders forretnings­modeller og for bankernes balance. Det betyder ikke, at kinesisk økonomi vil kollapse – langtfra. Vi vil se meget lavere vækstrater, men der vil fortsat være vækst.

Alene Kinas størrelse og rolle på den globale scene betyder, at Kinas problemer vil udgøre en risiko for den globale økonomi. Men vi skal ikke forvente en krise i samme størrelse som i 2008-2009.

Den skade, som Kina kan forvolde, vil være relativt afgrænset. De lande, som måske har grund til bekymring, er dem, der eksporterer råvarer eller luksusvarer, og i et lidt mindre omfang eurozonen.