Udnyt de enorme forretningsmuligheder i Kina

Det må være en pligt for erhvervslivets ledere at forstå Kinas betydning og sørge for, at medarbejderne også kender landet, skriver formanden og næstformanden i Danish-Chinese Business Forum

Læs mere
Fold sammen

Der er behov for en markant større satsning på Kina fra dansk erhvervsliv, ja, fra det danske samfund. Store og små virksomheder må arbejde tættere sammen for at udveksle erfaringer. Som repræsentanter for store virksomheder med mange års erfaring i Kina føler vi, at vi har et samfundsmæssigt ansvar for at hjælpe endnu flere virksomheder med at styrke deres relationer til Kina.

Vores eksport til Kina udgør kun 2,5 procent af den samlede eksport, og det er alt for lidt til et land, der udgør 20 procent af verdens befolkning. Det er dér, væksten sker. Vi vil slå et slag for, at dansk erhvervsliv fordobler indsatsen over for Kina – både med eksport og investeringer. Vi skal på niveau med Tyskland relativt set.

Kina har overhalet USA som verdens største økonomi, målt i købekraft. Den kinesiske præsident, Xi Jinping, taler om a new normal, og dermed understreger han, at Kina for alvor er på vej til at optræde som en udviklet industrination. Det betyder, at vi i Danmark må lægge endnu mere vægt på det kinesiske potentiale.

Erhvervslivet bør udnytte, at regeringskontakterne mellem Danmark og Kina har nået et toppunkt. De politiske relationer har aldrig været bedre, end de er i dag, og vi håber, det fortsætter også under kommende regeringer.

Tilsvarende må virksomhederne styrke deres kontakter til Kina – ud over deres aktuelle eksport og investeringer. Det må være en pligt for erhvervslivets ledere at forstå Kinas betydning. Det gør mange desværre ikke. Både direktion og bestyrelse bør jævnligt besøge landet og drage omsorg for, at flere medarbejdere i deres virksomheder får indsigt i Kina, for eksempel gennem erfaringsudveksling.

Danske virksomheder har færre med-arbejdere udstationeret end tidligere og får derfor ikke så mange folk med Kina-erfaring tilbage til Danmark. Ledelsen skal gøre Kinastrategien synlig i virksomheden og supplere med træning og erfaringsudveksling, så langt flere medarbejdere end for eksempel eksportchefen tænker i kinesiske baner. Her kan de eventuelt bruge Danish-Chinese Business Forum.

Det er ikke kun et forum for topledere. Det er en organisation, der kan bruges af mange medarbejdere inden for forskellige faglige felter. Netværket repræsenterer virksomheder med mange års erfaringer, der gennem tiden har begået fejl, som andre kan drage nytte af at høre om.

Der er ingen grund til, at mindre og mellemstore virksomheder er bange for at engagere sig i Kina. Det er ikke et sværere marked end USA. Der er heller ingen grund til, at de begår unødige fejl, som tidligere er begået af andre. Det er hér, vores samfundsansvar kommer ind i billedet.

Skal vi have betydelig fremgang i eksporten, må der flere mindre og mellemstore virksomheder på banen. Det er dem, der skaber 80 procent af alle arbejdspladser, og som udgør krumtappen i dansk erhvervsliv. Mange af dem har perfekte muligheder for at kunne udnytte de enorme forretnings-muligheder, der fremover kommer inden for miljø, grøn energi, fødevarer og sundhed i Kina. Inden for disse områder har Danmark betydeligt mere at byde på, end der faktisk udnyttes i dag.

Mulighederne er også enorme for den offentlige sektor, men lovgivningen hindrer kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner i at sælge service til Kina som forbrændingsanlæg og plejehjem. Det er stort set kun underleverandørerne, der kan eksportere deres varer til den type projekter. Derfor bør lovgivningen ændres, så vi kan sælge systemeksport fra den offentlige sektor – fra sundhedspleje til energi- og miljøprojekter.

Der kan skabes tusinder af arbejdspladser på danske projekter i Kina inden for disse områder efter samme princip, som når handelsskolen Niels Brock og professionshøjskolen VIA University sender undervisere til projekter i Kina.

Sagt med andre ord: Der er behov for en indsats for at omstille det danske samfund, så vi bruger endnu flere kræfter på Kina. Medvirkende til en positiv udvikling vil være øget erfaringsudveksling og brug af ressourcer i denne henseende; blandt andet gennem DCBFs netværk. Det kræver interesse fra topledelsen og kan ikke alene overlades til regionale kontorer i Asien eller isolerede Kina kontorer.