Myter om sociale medier hæmmer produktiviteten

Danske virksomheder er bagud med at bruge interne, sociale medier på arbejdspladserne. Lederne må gøre op med fordomme og slippe medarbejderne løs, skriver Malou Aamund fra Microsoft.

Malou Aamund er tidligere folketingsmedlem og nuværende direktør for Microsoft Danmarks enterprise salgsafdeling. Fold sammen
Læs mere
Foto: Dennis Lehmann

Det er et velbeskrevet faktum, at høj produktivitet er en forudsætning for at skabe og fastholde en profitabel og stærk virksomhed. Et forhold, som en øget global konkurrence og den økonomiske krise har gjort klarere end nogen sinde, og som har påkaldt sig både offentlig debat og politisk regulering.

Der er ingen mirakelkur til at skabe højere produktivitet. Men alle ledere har et ansvar for at sikre, at medarbejderne har de rette muligheder og værktøjer til at højne produktiviteten. Eksempelvis viser en række undersøgelser fra bl.a. MIT og Stanford Business School, at den væsentligste årsag til øget produktivitet er kombinationen af teknologiinvesteringer og evnen til på den baggrund at justere sin organisation og sine arbejdsgange. Det gør produktivitet til en ledelsesopgave.

Jeg vil derfor føre den påstand, at danske ledere står over for en markant, moderne ledelsesudfordring. Det er nemlig ikke kun 9. Z, der bliver overhalet af Kina. Også når det kommer til brugen af fremtidens samarbejds- og produktivitetsplatforme, der er bygget på samme præmisser som f.eks. Facebook, men i et lukket, sikkert netværk, får danskerne baghjul. Og det på trods af, at danske virksomheder altid har været på forkant med den teknologiske udvikling, og at Danmark som nation flere gange er kåret blandt verdens mest IT-parate lande.

En ny global undersøgelse fra Microsoft viser således, at vi halter langt efter resten af verdens virksomheder, lige fra de kinesiske og indiske til de svenske og norske, når det kommer til anvendelse af interne, sociale medier på arbejdspladserne. Således mener kun godt en fjerdedel, at deres virksomhed forstår værdien af at bruge sociale værktøjer til at forbedre samarbejde og produktivitet. Det er fjerdelavest blandt de 32 undersøgte lande.

Det forhold kalder på opmærksomhed, når en undersøgelse fra McKinsey samtidig viser, at en medarbejder kan øge sin produktivitet med 20-25 procent ved at integrere sociale medier i sit arbejde, bl.a. ved at reducere tiden brugt på e-mails. Netop frygten for produktivitetstab er begrundelsen for danske virksomheders tilbageholdenhed på området ifølge Microsoft-undersøgelsen.

Lær af de digitalt indfødte

Vi skal som ledere tage ved lære af de digitalt indfødte talenter, som i disse år for alvor indtager arbejdsmarkedet. For de unge talenter har de sociale medier erstattet e-mailen. Det vidner derfor om en markant generationskløft, når kun 12 procent af de adspurgte danske medarbejdere bruger interne sociale værktøjer på arbejdspladsen – her ligger Danmark tredjelavest.

Forandring er en ledelsesopgave og ledelsens opbakning til håndteringen af de kulturelle og processuelle ændringer vil være helt afgørende for en succesfuld integration af sociale værktøjer. Derudover er det en forudsætning for en værdifuld implementering, at virksomheden forstår at integrere de sociale værktøjer med virksomhedens generelle IT- og sikkerhedssystemer.

Skal potentialet indfris i de danske virksomheder, kræver det, at vi som ledere tør gøre op med fordomme og slippe vores medarbejdere løs. Kun på den vis kan medarbejderne udnytte de nye muligheder for øget produktivitet.

Berlingske Business Magasin giver hver uge ordet til en dansk topchef. Næste uge: Niels B. Christiansen, CEO, Danfoss.

Køb månedens Berlingske Business Magasin i PDF-format her