Parter skal prioritere hvad de vil

Hvad skal få små virksomheder til at søge bistand hos private rådgivere om arbejdsmiljøet,

hvis det ikke er lovpligtigt?


- Vi har i regeringen besluttet at stoppe udbygningen af BST-ordningen, fordi vi mener, at det

skal indgå i en prioritering mellem parterne af, hvad der skal ske med arbejdsmiljøet. Herunder BST. Vi vil meget gerne drøfte

et varieret udbud af rådgivningsmuligheder -men jeg ved ikke, hvad resultatet vil blive.


Hvordan forestiller du dig en

struktur, hvor de svageste grupper på arbejdsmarkedet ikke tabes?


- Det er det, jeg skal drøfte med arbejdsmarkedets

parter. Jeg vil høre, hvad parterne vil. Og med hensyn til udbygningen af BST-ordningen var alle områder ikke lige akutte.

Der er noget, der er vigtigere end andet. Det er det, vi skal have en bred debat om.


Hvordan kan det sikres, at en privat rådgivning

er af samme kvalitet som en fra BST?


- Man kan opstille nogle regler for, hvordan og hvorledes virksomhederne skal rådgive

om arbejdsmiljø. Det kan jeg udmærket forestille mig.


Forhandlinger ender ofte med kompromisser - er det godt nok,

når det gælder arbejdsmiljøet?


- Det kan man jo sige om alle områder. Men vi har jo Den Danske Model

- og når parterne hylder den, så kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle gælde arbejdsmiljøet.


DA mener,

at rådgivningsdelen skal skilles fra myndighederne, sådan, at Arbejdstilsynet kun skal beskæftige sig med de overordnede

rammer og føre tilsyn. Er du enig i det?


- Det er en vigtig debat, vi skal tage fat på. Det er nærliggende,

at vi skal kigge på om regelfastsættelse, rådgivning og tilsyn hører sammen. Men der er også en lang

række andre problemer, vi skal debattere. F.eks om hvordan retssikkerheden er for en virksomhed, der har gjort alt for at leve

op til lovgivningen, mens der så alligevel sker en ulykke. Eller om bindende forhåndstilsagn. Om de råd, Arbejdstilsynet

giver til virksomhederne, bør være bindende eller ej.