Nye indbetalingsfrister tvinger virksomheder til at bryde reglerne

Den tidligere regerings stramning af fristerne for indbetaling af a-skat og arbejdsmarkedsbidrag risikerer nu at sende flere tusinde

danske virksomheder over på den forkerte side af loven. Virksomhederne har svært ved at nå at lave opgørelserne

til tiden, og hvis der opstår fejl, er det en overtrædelse af skattelovgivningen.


Det kan give en bøde til

den pågældende virksomhed. Og både flere revisorer og Håndværksrådet mener, at det er helt grotesk,

at de nye regler har den bivirkning.


- Vi vidste, at stramningerne ville skabe problemer. Det kan ikke være rigtigt, at

man har et system, der kan tvinge virksomheder til ikke at overholde loven. Det system kan man ikke byde nogen mennesker eller virksomheder,

siger cheføkonom i Håndværksrådet, Søren Nicolaisen.


Meldingen kommer efter, at 31. januar var

første gang, at virksomhederne skulle indbetale a-skat og arbejdsmarkedsbidrag for deres ansatte den sidste bankdag i måneden.

Tidligere havde virksomheder ti dage ind i den næste måned at løbe på.


De nye reglerne gælder

for alle virksomheder, der skal trække a-skat på over en mio. kr. Det vil sige alle virksomheder med flere end cirka 10 ansatte.


Fra

Told og Skat lyder argumentet, at det ikke skulle skabe problemer, fordi de fleste virksomheder gør brug af bureauer til at

lave lønudbetalingerne.


For den slags virksomheder sker indbetalingerne helt automatisk, og der opstår ingen nævneværdige

problemer. Men det er en ydelse, der naturligt nok koster penge. Og det er langt fra alle virksomheder, der ønsker at gøre

brug af den mulighed og derfor klarer lønadministrationen selv.


Med de de nye regler er de blevet sat under et voldsomt

tidspres. Virksomhederne har svært ved at nå at regne tallene sammen, og hvis de blot rammer en krone forkert, er det

i yderste konsekvens en overtrædelse af straffeloven.


Førhen havde virksomhederne en rygdækning via revisorerne,

der hver måned kontrollerede, at beregninger var lavet rigtigt. Men det kan revisorerne ikke længere nå.


-

Med de ny regler kan det offentlige ikke være sikker på, at de får det rigtige beløb. Det kan give virksomhedsejerne

problemer i forhold til deres ledelsesansvar. Det er ulovligt at indberette forkerte tal til Told og Skat, siger registreret revisor

i ND Revision i København, Bjarne Aalbæk.Hæv grænsen

Han tror ikke på, at Told og Skat rent

faktisk vil retsforsølge virksomheder, hvis der sker fejl, men i lighed med Håndværksrådet mener han, at

det er urimeligt, at de regler mere eller mindre kan presse nogen virksomheder til at overtræde loven.


- Hvis virksomhederne

regner forkert, vil de under alle omstændgiheder få en revisorpåtegning i deres regnskab. Det skader deres troværdighed,

siger Bjarne Aalbæk, der mener, at op mod en fjerdedel af kunderne hos ND Revision selv står for at udbetale lønninger

til deres ansatte.


Fra den nye regerings side er der foreløbig ikke megen trøst at hente. Den har ikke lagt op

til, at der skal ændre på reglerne, da de giver 12 mia. kr. i statskassen hvert år.


Men i Håndværksrådet

mener man, at der bør tages fat om problemnet.


Løsningen være enten at give de virksomheder, som selv laver lønudbetalingerne,

et par dage ekstra at løbe på. Alternativt bør man hæve grænsen på de en mio. kr.


- På

den måde kan man undgå, at virksomhederne mere eller mindre uforskyldt kommer i problemer, påpeger Søren

Nicolaisen.