Erhvervspolitik må ikke være tilfædig

Hvor er det vigtigst at sætte ind, når der skal skabes mere effektive rammevilkår for industrien i Hovedstadsregionen?


-

De trafikale forhold er af meget stor betydning for virksomheder og deres medarbejdere. I dag er der ingen sammenhæng mellem

kommunernes og amternes vejplaner og mellem tog- og bussystemet, og det er næsten umuligt at komme på tværs af fingersystemerne,

hvis man ikke har egen bil. Det er et alvorligt problem, når folk skal på arbejde. På min virksomhed, som ligger

i Ballerup kommune, har vi f.eks. 35 ansatte, men kun én ansat bor i Ballerup. Resten pendler til og fra andre kommuner. Det

er en helt anden situation end i provinsen. Derfor er der behov for en langt bedre koordinering i hovedstaden


Er hovedstadens

kommuner ikke gode nok til at samarbejde om erhvervspolitikken?


- Nej, og det er et af de allervæsentligste problemer.

Der er 48 kommuner, to primærkommuner og tre amter, som ikke kan finde ud af at samarbejde på tværs. Det betyder,

at de fokuserer mere på, hvad de selv gør, fremfor at bruge hinanden, og f.eks. henvise virksomheder derhen i regionen,

hvor de får den bedste rådgivning indenfor deres område. Der er behov for en overordnet styring.


Er der brug

for kommunesammenlægninger?


Kommunerne må som minimum afgiver koordinerende kompentence på erhvervsområdet,

mens de områder, der direkte behører bogerne i kommune, f.eks. børnepasning, skole og ældreplejer, skal

forblive lokalt. Hele den erhvervspolitiske indsatsvinkel skal være oppe fra og ned, og ikke som i dag, hvor det er tilfældige

lokale samarbejdskonstellationer, der driver værket. Udgangspunktet bør være Hovedstadens Udviklingsråd,

men i mange tilfælde vil det være relevant at starte helt oppe fra med Ørestadsregionen.


Tror du, at lokalpolitikerne

vil være med på den idé?


- Det bør politikerne være, for det er den måde, de bedst varetager erhvervsinteresserne

for deres borgere. Politikerne må indse, at de borgere, der bor i deres kommune, arbejder uden for kommunen, mens de virksomheder,

der ligger i kommunen, henter deres medarbejdere uden for kommunegrænserne. Derfor nytter det ikke, at to kommuner ligger i

krig om, hvem der tiltrækker en virksomhed. Det er en fælles opgave.


Hvad er fordelene ved at drive virksomhed i

hovedstadsområdet?


- Jamen, der er mange, især for en højteknologisk virksomhed som min. Både hovedstadsregionen

og hele Ørestadsområdet er et stort uddannelsesområde, som gør det let at rekruttere medarbejdere. Samtidig

klumper de forskellige typer virksomheder sig ofte sammen i bestemte områder, og det giver et rigtig godt udgangspunkt samarbejde

mellem virksomhederne.