Danske Bank ser pæn fremgang i dansk økonomi

Det begynder at gå bedre herhjemme og de faldende priser på olie vil sætte betydeligt mere skub i de økonomiske hjul, vurderer Danmarks største bank.

Foto: Bax Lindhardt

Danske Bank skruer op for optimismen i en ny prognose for dansk økonomi.

Det er den lave og fortsat faldende pris for olie, der vil stimulere dansk økonomi så meget at væksten kommer op på 1,6 procent i år og 2,0 procent til næste år.

I forvejen er der tegn på bedring. Selv om væksten ikke imponerede i 2014, så var der faktisk tale om det første år med fremgang i økonomien siden 2011. Samtidig har der nu været vækst i dansk økonomi fem kvartaler i træk, så der er næppe tale om en enlig svale.

"Men selvom der er forår i luften, er det på ingen måde sommerligt,"vurderer Danske Bank .

De peger således på, at en vækst omkring to procent ikke er meget set i lyset af de foregående års markante krise.

At væksten ser ud til at stige skyldes især det markante fald i olieprisen, som er set siden sommeren sidste år, og som kommer på trods af de geopolitiske spændinger mellem Rusland og blandt andet EU og trods den politiske usikkerhed, der er knyttet til valgene i både Grækenland og Spanien i år.

Olieprisen er på et halvt år blevet halveret, og selv om Danske Bank venter en svagt stigende oliepris gennem 2015, vil olieprisfaldet isoleret set øge væksten i dansk økonomi med så meget som 0,3 til 0,4 procentpoint i år.

Faldet i olieprisen er den primære årsag til, at Danske Bank har opjusteret deres forventninger til væksten i år.

»Den højere vækst gør, at vi også ser mere optimistisk på beskæftigelsen over de kommende år. Vi venter, at beskæftigelsen stiger med 31.000 personer frem mod udgangen af 2016,« siger Steen Bocian, der er bankens cheføkonom.

Også boligmarkedet er kommet endnu et gear op, og her venter Danske Bank pæne prisstigninger både i år og næste år.

Dansk økonomi påvirkes på flere måder af den lavere oliepris: For det første giver prisfaldet på olie anledning til en højere vækst på vores primære eksportmarkeder i Europa. Det skaber grundlag for større eksport. Men en lavere oliepris stimulerer også det private forbrug, hvilket langt overskygger den negative væksteffekt fra, at værdien af den danske olieproduktion reduceres.

Bankens beregninger viser, at olieprisfaldet isoleret set hæver væksten hvert af de kommende to år med i størrelsesordnen 0,5 procentpoint om året. Den højere vækst vil også kunne ses i beskæftigelsen, som isoleret set øges med cirka 20.000 personer over de kommende to år.

En afgørende forudsætning for en så markant resultater er dog, at olieprisen bliver på det aktuelle niveau.

»Men det er ikke vores forventning. Vi venter en svagt stigende oliepris, så olieprisen ved udgangen af 2015 vil være i størrelsesorden 75 til 80 dollar tønden, stigende til 86 dollar tønden ved udgangen af 2016. Dermed bliver væksteffekten naturligvis noget mindre. Men en positiv væksteffekt på i størrelsesordnen 0,3 til 0,4 procentpoint i hvert af de kommende to år synes sandsynlig sammenlignet med en situation, hvor olieprisen havde været ændret til 105- 110 dollar tønden,« hedder det i den nye prognose.

Der har i den danske debat været stort fokus på, at en lavere oliepris belaster de offentlige finanser som følge af et lavere provenu fra beskatningen af produktionen i Nordsøen. Den isolerede provenueffekt fra den lavere oliepris ligger i niveauet 7 til 10 mia. kroner, forudsat at olieprisen holder sig på det lave niveau.

Danske Bank vurdering er dog, at provenueffekten bliver noget mindre, da de venter en svagt stigende oliepris over de kommende år.