Burger-udsalg

Læs mere
Fold sammen
Diageo har i et halvt år forsøgt at komme af med Burger King-kæden for 2,25 mia. dollars, men uden held og på

grund af den svage udvikling i burger-kæder besluttedes det at nedsætte prisen med 775 mio. dollars. Diageo vil nu udelukkende

samle sig om produktionen af drikkevarer. Blandt de kendteste er Johnnie Walker, Smirnoff og Guiness.Strejke-uro til tysk

jul

(BERLIN) De offentligt ansattes fagforbund Verdi udvider dag for dag omfanget af arbejds-nedlæggelser for at understrege

kravet om mindst 3 pct. mere i løn. Der er udsendt opfordringer til arbejdsnedlæggelser i denne uge i Frankfurts lufthavn,

der er Europas største. Verdi vil også udbrede strejkebølgen til at omfatte de offentlige trafikmidler uden hensyn

til trafikbehovet nu i de sidste dage før jul. Det tyske forbund af alle fagforeninger DGB har lovet Verdi at støtte

lønkampen, hvis de offentlige arbejdsgivere står fast ved en nul-runde. Den tyske indenrigsminister Otto Schily har i

skarpe vendinger advaret Verdi. Statskassen er tom for lønforhøjelser og prøver Verdi trods alt at gennemtvinge

lønkravene, vil svaret omgående følge i form af masseafskedigelser til udligning af forhøjelserne, siger

Schily.

Kringlet olieproduktion

(WIEN) OPECs ministerrådsmøde endte salomonisk med en nedsættelse og

en forhøjelse af den samlede dagsproduktion. Gennem mange måneder har de fleste Opec-lande produceret løs op over

loftet. Derfor endte rådsmødet med, at produktionsloftet fra 1. januar hæves med 1,3 mio. tønder rå-olie om

dagen til 23 mio. tpd. Samtidig skal olielandene love at overholde begrænsningerne. I de seneste måneder lå den

virkelige dagsproduktion på over 30 mio. tpd.

Ingen norsk EU-hast(OSLO) Norge vil længe endnu være det

sidste skandinaviske land udenfor EU. Den norske statsminister Kjell Magne Bondevik har dog erklæret, at han forventer, at der

inden senest i år 2010 vil komme en norsk folkeafstemning om et medlemskab i EU. Norge havde i 1972 efter Danmarks optagelse

i EU en folkeafstemning om spørgsmålet, men det blev det et nej og det samme gjorde en ny folkeafstemning i 1994. Den

seneste tids meningsmålinger viser dog, at der nu er et flertal for et Norge i EU.

Russisk skat ned(MOSKVA) I Rusland

vil skattebyrden i det kommende år blive 30,7 pct. af bruttonationalproduktet, der omfatter alle tjenesteydelser og den samlede produktion,

oplyser finansministeriet i Moskva. Vicefinansminister Sjatalov understreger dog, at skattebyrden falder, da den i indeværende

år er på 34,0 pct. Personbeskatningen kommer ned på lige under 29 pct.

Tysk amnesti for skatteflugt(BERLIN)

Tyskland gennemfører nu sin plan til standsning af kapitalflugten til udlandet med en enhedsskat på renter af opsparinger

i banker og dertil en amnesti til tyskere, der henter skjulte kapitaler hjem fra hemmelige bankkonti i udlandet.Der foreslås

i Forbundsdagen en fast 25 pcts skat på renteindtægter. Hidtil har disse indtægter været lagt oven i arbejdsindkomster

og derfor beskattet op til 48,5 pct. Skatteflygtninge får en bestemt tidsfrist til at melde sig og ventes at slippe med en skat

på 35 pct. Italien gav samme skatteamnesti sidst i fjor og i løbet af et par måneder vendte i alt 60 mia. euro

hjem.

Satser på ny tele-teknik(STOCKHOLM) Ericsson er i gang med at udvikle en ny teknik i telenetværk og til

det formål er der interesse i at opkøbe konkurrerende selskaber, der har satset på den nye CDMA-teknik, som Ericsson

vil bruge til en øget vækst til at erobre større markedsandele med. Ericsson er interesseret i markedet for CDMA-teknologien,

der er konkurrerende til det kendte GSM og til den kommende 3. generations UMTS. CDMA-teknologien har slået an i USA og I Indien

samt i Japan, Sydkorea og Kina.Ericssons målsætning er at blive størst efter Lucent, Nortel og Motorola i leverancer

til CDMA-net og dermed tredoble sin andel af verdensmarkedet til at blive 15 pct.