Asfaltbranchen også under lup i Danmark

Kartel. Konkurrencestyrelsen er tilfreds med de enorme kartelbøder, som Skanska og NCC blev idømt i Sverige i går. Styrelsen regner med at problemerne for længst er fjernet i den danske asfaltbranche.

Problemer med fri konkurrence i asfaltbranchen er ikke kun noget, der findes i Sverige. Også i Danmark har virksomhederne samarbjedet på kryds og tværs, og derigennem påvirket priserne.

Tilbage i 1999 greb Konkurrencestyrelsen ind over for en række samarbejder i den danske asfaltbranche.

Der er ikke grund til at tro, at der er problemer længere, mener Konkurrencestyrelsens kontorchef Sven Westh.

Heller ikke selvom én af de samme aktører, som styrelsen havde under lup dengang, idag er idømt en betragtelig bøde for ulovligt kartelsamarbejde på asfaltområdet i Sydsverige

- Vi kunne se dengang, at prisudviklingen i branchen ikke var i orden og forbød nogle samarbejder. Idag ser priserne fine ud. De er faldet med omkring 30 procent siden dengang, forklarer Sven Westh.

Han tror, at Skanska og NCC kører sin forretning på asfaltområdet anderledes i Danmark end i Sverige.

- Der er ikke umiddelbart grund til at skærpe opmærksomheden igen. Selskaberne gennemførte dengang en ændring af strukturen i Danmark, forklarer han.

Han er tilfreds med den svenske doms høje bødesatser på i alt 557 mio svenske kroner. Et beløb, som af flere jurister vurderes at være usædvanligt højt for den nordiske retstradition.

- Det er meget højere end, hvad der tidligere er givet, men det er et tegn på, at man betragter de her lovovertrædelser som særdeles alvorlige, siger Sven Westh, der ikke anser det for utænkeligt, at et lignende bødeniveau kunne komme på tale herhjemme.

EU-kommissionen er også kendt for at udmåle meget høje bøder på konkurrenceområdet. Dommer ved EF-Domstolen Bo Vesterdorf har tidligere påpeget, at retsvæsenet, når det fastlægger bøderne, bør huske, at regningen som regel havner tilbage hos forbrugerne.