Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Nej, Sophie Løhde, offentligt ansattes sygefravær er ikke uforklarligt

Foto: Morten Stricker

Offentligt ansatte har mere sygefravær end privatansatte, skrev Berlingske i sidste uge. Beskæftigelses- og innovationsministeren slog alarm og kaldte forskellen uforklarlig. Men som det også fremgår af ministeriernes egen rapport, kan størstedelen af forskellen i sygefravær forklares med forskelle i arbejdsfunktioner og personalesammensætning. Og resten kan sådan set også forklares, hvis man går en smule ned i tallene og i virkeligheden bag.

Ser man kun på sygefraværsperioder under 30 dage, er forskellen nemlig ikke ret stor. Når der er forskel, skyldes det, at der er flere lange sygefraværsperioder i det offentlige end i det private. Det er altså ikke forkølelse, influenza og øv-dage, vi taler om. Det er de lange sygemeldinger på over 30 dage.

Derfor er det også helt urimeligt, når Berlingske på lederpladsen skriver, at »sygefraværet i det offentlige tyder på en syg kultur«. Tag den, sygeplejersker, sosu-assistenter, pædagoger og andre hårdtarbejdende offentligt ansatte derude. Der er sikkert mange offentligt ansatte, som gerne inviterer de to ministre på en tur ud i virkeligheden. For sygeplejerskernes vedkommende genkender vi i hvert fald ikke billedet af en syg kultur. Der bliver arbejdet igennem. For de nyuddannede sygeplejersker så meget, at hver syvende går ned med stress inden for de første tre år af deres arbejdsliv. Vi ved også, at hver tredje sygeplejerske oplever, at arbejdstempoet er så højt, at det går ud over kvaliteten af arbejdet.

Vi er sådan set enige med regeringen i, at vi skal have nedbragt sygefraværet. Det gør man dog ikke ved at insinuere, at offentligt ansatte pjækker. Eller ved at skabe et mere konkurrencepræget miljø, som Berlingske foreslår. Det gør man først og fremmest ved at skabe ordentlige arbejdsvilkår. For man får altså ikke færre nedslidte og stressede offentligt ansatte af at slå dem oven i hovedet. Vil man reelt skabe bedre arbejdsmiljø, og dermed lavere sygefravær, kommer man ikke udenom at se på sammenhængen mellem opgaver og ressourcer. Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd