Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Kampen for universelle værdier og rettigheder er større end eks-politikernes farve

Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen bliver ny generalsekretær for Red Barnet efter det kommende valg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Har borgerligheden foræret kampen for universelle frihedsrettigheder og globalt udsyn til de røde partier? Sådan spurgte Berlingskes samfundsredaktør, Bent Winther, onsdag 1. maj i kølvandet på, at Johanne Schmidt-Nielsen blev udnævnt til ny generalsekretær for Red Barnet.

Han rejser en relevant diskussion, men overser desværre de mange kræfter i den danske borgerlighed, der er dybt engageret i globale spørgsmål og internationalt samarbejde. Skiftende borgerlige regeringer har vundet international anerkendelse for deres kamp for kvinders rettigheder, minerydning og senest FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Derfor er det også vigtigt, at vi er forsigtige med at farve civilsamfundet rødt eller blåt. Vi kan ikke sætte lighedstegn mellem venstreorienterede eks-politikere på ledende poster i civilsamfundet og en generelt faldende borgerlig opbakning til f.eks. udviklingssamarbejde.

Når det er sagt, så har Bent Winther en anden og meget vigtig pointe om, at vi ser en bekymrende tendens til, at universelle værdier og rettigheder er under pres på grund af stærkt politisk fokus på nationale dagsordner. Men her ligger ansvaret også både hos blå og røde partier. Derfor er den største udfordring for det danske civilsamfund at gøre globale udfordringer relevante for alle beslutningstagere uanset partifarve. Den opgave er hjerteblod for os i Folkekirkens Nødhjælp, og det bør den også være for mine gode kollegaer i andre organisationer - om de så er eks-politikere eller ej. Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

Pensionsreform

Tillykke til regeringen med den nye pensionsaftale for tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Som Bjarne Hastrup, adm. direktør for Ældre Sagen, siger: »Udmærket forlig, men brandærgerligt, at der ikke er enighed om, hvem der skal afgøre de konkrete sager.«

Vi er meget enige i dette udsagn og foreslår at afgørelsen om, hvorvidt en person har nedsat erhvervsevne til 15 timer/uge, træffes af de arbejds- og socialmedicinske enheder i sygehusvæsenet. Dog bør der af hensyn til ensartethed i afgørelserne landet over og retssikkerheden være adgang til en ankemulighed. Her vil vi foreslå Ankestyrelsen, som har mange kompetente speciallæger, og samme styrelse kunne tillige løbende foretage stikprøvekontrol af andre ikke-ankede sager. En procedure, styrelsen allerede foretager på pensionsområdet og vedrørende andre sociale ydelser. Ole Kamstrup, Holte, og Finn Gyntelberg, Hørsholm

En anden løsning

Det diskuteres for tiden, om vi kan indføre en tidligere pensionering for »nedslidte arbejdstagere« (hvem det så end er). Med al respekt: En klart bedre og mere holdbar løsning på problemet ville være at åbne for en mulighed for nedsat arbejdstid fra f.eks. 65 års-alderen, f.eks. 50 pct. reduktion. Det ville for det første lette arbejdsbyrden for de udvalgte, for det andet ville det betyde, at de »nedslidte« kunne bevare kontakten til kollegerne og arbejdsmarkedet, og for det tredje ville pengene række dobbelt så langt mht antallet af personer, der kan hjælpes. Bo Lillesøe, Birkerød

Paludan og politivedtægten

I dagspressen har man i den senere tid kunnet følge en lang række indlæg om politikeren Rasmus Paludans aktiviteter, men på intet tidspunkt finder jeg, at der er blevet gjort opmærksom på, at afbrænding af Koranen vil være i strid med politivedtægten i og med, at afbrænding af objekter i det åbne rum ikke må finde sted, mig bekendt. Det vil da være så nemt at skride ind over for den form for overtrædelse.

I det omfang, at Koranen bliver smidt rundt på gaden nærmest som affald, eller der bliver tisset på den, må det ligeledes være i strid med politivedtægten. Måske har jeg forstået politivedtægten forkert?

Når disse stupide handlinger er skrællet af, er der en ligegyldig, hadsk person tilbage, som alle bør ignorere. Allerbedst på stemmesedlen. Morten Riise-Knudsen, København K

Demokratiet truet

Mange islamister og folk på venstrefløjen mener, at politiet skal ophøre med at yde beskyttelse til Stram Kurs og Rasmus Paludans demonstrationer. Det rejser to principielle spørgsmål:

1. Hvis hensigten er at fratage retten til ytrings- og forsamlingsfrihed for folk man ikke kan lide, skal forbuddet så også gælde for Enhedslistens autonome tropper, Det Muslimske Broderskab og Hizb-ut-Tahir?

2. Hvis synspunktet er udtryk for, at politiet bør bruge sine ressourcer på en anden måde, skal det så være lovligt at indkøbe private vagttjenester til at stå for sikkerheden?

Hvis det danske demokrati ophører med at rumme og beskytte Paludan mod politiske modstanderes vold og trusler, så afløses den politiske samtale af den stærkes ret og private militser. Michael Thestrup, Brønshøj