Ny rapport: Staten bør give kulturstøtte til indvandrere

Mandag offentliggjorde Kunstrådet en ny rapport, hvor man opfordrede staten til at oprette en særlig støttepulje til fremme for kulturlivet blandt etniske minoriteter. En sådan strategi vil ligge fint i tråd med ratificeringen af UNESCO-konventionen.

Fra forestillingen »Etnisk uheld - vi beklager« på Betty Nansen. Foto: Alexander Lind Fold sammen
Læs mere

Først på ugen afleverede kunstnerisk leder for Københavns Internationale Teater, Trevor Davies, en rapport til Kunstrådet. Heri påpegede han, at det danske kulturliv i svigtende grad favner landets mange indvandrere. For mens de etniske danskere tegner medlemsskab hos teatre, museer og koncertsteder, har Trevor Davies fundet ud af, at det kniber for de samme institutioner at tiltrække danskere med anden etnisk baggrund end dansk. Samtidig har mennesker med udenlandske aner også svært ved at slå rod som udøvende kunstnere i landet.

Derfor foreslår Kunstrådet nu i et brev til kulturministeren, at der oprettes en enhed i Kunststyrelsen, som skal sætte flere initiativer i gang, så både etniske danskere og landets tilflyttere kan lære mere om hinandens forskellige kulturelle baggrund og skabe et bredere kulturtilbud generelt set. For hverken etniske danskere eller landets indvandrere er kulturelt åndsløse, viser Trevor Davies' udredningsarbejde.

»Danmarks Statistik lavede en undersøgelse af folks kulturvaner. Den viser ikke, at Danmarks indvandrergruppe er mindre kulturaktive. I stedet arbejder de i mere lukkede kulturkredse. Samtidig synes flere kunstnere, at det er svært at få fodfæste i Danmark, systemet er bureaukratisk og kan virke lukket. Derfor er vi forpligtet til at skabe forbindelse mellem de forskellige kredsløb, og vi må finde en løsning,« siger Trevor Davies.

På Betty Nansen Teatret har man i de seneste fem år fundet en bro mellem de forskellige kredsløb. Senest med projekt C:NTACT, hvor man via teaterscenen, et website samt film- og radiomediet har forsøgt at bryde forskellene i ophav ned og i stedet skabe et kulturelt rum, hvor unge uanset baggrund føler sig repræsenteret.

Professionelle instruktører, teater- og filmfolk guider de unge til at formidle deres egen historie igennem kunst. De forskellige tiltag er gratis at benytte, og skoleklasser valfarter ind i teatermørket på Betty Nansens anden scene, Edison, for at se produktionerne.

Henrik Hartmann, teaterdirektør på Betty Nansen Teatret mener, at kulturinstitutioner er forpligtet til at tiltrække et publikum af anden etnisk herkomst.

»Det er et spørgsmål om, at kulturinstitioner mener det alvorligt nok og selv tør satse penge. Vi må arbejde langsigtet og ændre vores holdning til fremmede i Danmark. Ellers går det galt - også på det økonomiske plan. Vi må vælge nogle samarbejdspartenere, som tør favne udfordringen, og som tør ændre i deres egen profil,« siger Henrik Hartmann.

Netop Betty Nansen Teatrets model er værd at følge, hvis man skal opnå et mangfoldigt kulturliv, mener Socialdemokraternes kulturpolitiske ordfører, Mogens Jensen. Han så gerne, at man fra regeringen anskuede kulturtilbud som motor for integration i et større perspektiv. I det lys må man skabe langsigtede planer for kulturlivet. Mogens Jensen(S) peger på, at Danmarks ratificering af UNESCO-konventionen om kulturel mangfoldighed er endnu en oplagt mulighed for at gøre noget på hjemmebane nu.

»For første gang får vi tilrettelagt nogle internationale principper om, hvordan man arbejder med kultur. Den konvention skal udmøntes, og så må man også se på, hvordan vi praktiserer kulturel mangfoldighed i Danmark. Der er ingen tvivl om, at jeg synes, det er rimeligt, at regeringen på den baggrund kommer med et oplæg til, hvordan man vil udmønte principperne herhjemme helt konkret,« siger Mogens Jensen og fortsætter:

»Det her kan ikke løses med en pulje penge alene. Der er mange forskellige institutioner og mange led, som skal involveres. Derfor kan en handlingsplan komme på tale og give et opdrag til alle dele af kulturlivet på det her felt. Man kunne evt. skrive det ind i kulturinstitutionernes resultatkontrakter og gøre det en del af tilskudsgrundlaget,«.

Kulturminister Brian Mikkelsen har ikke svaret på Kunstrådets brev, hvori man opfordrer ministeren til at afsætte en pulje som særligt tilgodeser kulturtiltag blandt danskere med anden etnisk baggrund.

Den pulje skal Kunststyrelsen administrere, mener Lars Liebst, formand for Kunstrådet. Ligesom Mogens Jensen finder han, at der er mange gode grunde til, at kulturministeren allerede nu skrider til handling.

»Jeg har bemærket, at Brian Mikkelsen har skrevet under på UNESCO-konventionen. Den ligger fint i tråd med Trevor Davies' rapport og vores anbefalinger om at sætte noget i gang nu.