Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Farlig udvikling i voldskriminalitet

Vi straffer nemlig alt for lidt. Det er nødvendigt, at vi får sat straffene i vejret for at sikre følelsen af retfærdighed.

Foto: Iris/Scanpix Fold sammen
Læs mere

Jamen, kriminaliteten er jo faldende. Nogenlunde sådan kan et paradesvar fra politikere fra tid til anden lyde, når samtalen falder på kriminalitet. Og udsagnet rummer også en vis rigtighed – men kun til en vis grænse. Sagen er den, at antallet af anmeldelser af kriminalitet generelt har været faldende. Læg her mærke til ordet »generelt«. For dykker man ned i tallene, vil man unægtelig falde over tendenser, der er dybt, dybt bekymrende. For når det kommer til forskellige former for personfarlig kriminalitet, så er udviklingen rivende gal.

Gennem den seneste tid har der nemlig været en voldsom stigning i antallet af anmeldelser, der vedrører eksempelvis vold.

I 2006 blev der i årets fire kvartaler anmeldt mellem ca. 4.400 og lidt over 5.000 voldsepisoder pr. kvartal. I 2016 (der er af gode grunde kun opgørelser fra årets første tre kvartaler) er der anmeldt mellem ca. 4.700 og ca. 5.500 tilfælde af vold.

Kigger man på hele tiårsperioden, ligger antallet faktisk nogenlunde stabilt – men er stærkt accelererende gennem det sidste stykke tid.

Flere anmeldelser, færre sigtelser

For nylig kom det frem, at mens antallet af anmeldelser stiger, så falder den samlede procentsats for, hvor mange sigtelser, der rejses. Det betyder reelt, at mens der bliver stadigt flere ofre for voldskriminaliteten, så dropper man i flere tilfælde (procentuelt ift. tidligere) at få sagen bragt for en dommer. Så risikoen for at blive udsat for vold er stigende (antal anmeldelser taget i betragtning) – samtidig med, at muligheden for at få straffet den eller de ansvarlige for volden er faldende. Det er dybt, dybt bekymrende og bør være en klart advarselslampe for os alle.

Vold skal straffes

Der er behov for, at man selvfølgelig gør, hvad man kan, for at straffe vold – både for at sikre ro og orden i samfundet, men også af hensyn til ofrenes retsfølelse. For det må være ubærligt, hvis man udsættes for eksempelvis et overfald, for efterfølgende at opleve, at gerningsmanden konsekvensfrit kan gå videre i livet uden straf. Det kan vi altså ikke have! Det er helt urimeligt.

Vi skal have flere værktøjer i brug. Vi er nødt til at fortsætte investeringerne i politiet – den faldende sigtelsesprocent i voldssagerne skyldes sandsynligvis manglen på betjente. Derfor er vi nødt til at fortsætte med at uddanne mange nye betjente.

Men vi er også nødt til at se på, hvordan vi straffer. Vi straffer nemlig alt for lidt. Det er nødvendigt, at vi får sat straffene i vejret for at sikre følelsen af retfærdighed.