Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Lad os få krav om mundbind og bedre ventilation i den kollektive transport – så skal kunderne nok komme tilbage

Skal den kollektive trafik genvinde sin attraktivitet, så skal passagererne føle sig sikre og trygge. Et krav om mundbind er oplagt, og det bruges jo i mange andre lande, og derudover bør ventilationsanlæg opgraderes.

»Skal den kollektive trafik genvinde sin attraktivitet, så skal passagererne føle sig sikre og trygge. Et krav om mundbind er oplagt, og det bruges jo i mange andre lande, og derudover bør ventilationsanlæg opgraderes, så små luftbårne smittepartikler fjernes hurtigt og effektivt,« skriver Knud Erik Andersen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Da coronapandemien lukkede Danmark ned, anbefalede regeringen, at man skulle holde sig fra den kollektive trafik og i øvrigt fra enhver form for sammenstimlen. Den lære har langt den største del af befolkningen taget til sig.

I takt med at samfundet genåbner, har det derfor ikke uventet vist sig, at biltrafikken stiger, men uden at det samme gælder for den kollektive trafik. Kunderne har tydeligvis en angst for at blive smittet med covid-19, når de står eller sidder tæt i den kollektive trafiks små lukkede rum.

Kan man derfor selv finde andre transportløsninger, så gør man det. Den situation kan vi ligeså godt vænne os til, for den vil vare ved, indtil en vaccine er klar, og det kan tage lang tid, hvis det overhovedet nogensinde sker. Dertil kommer at den måde, vi lever på i denne verden, gradvist øger risikoen for nye pandemier. Det er trist, men det er virkeligheden, og den virkelighed må den kollektive trafik se i øjnene og derfor tage udfordringen op frem for bare at vente på bedre tider.

For at belyse problemets omfang har Dansk Industri (DI) fået udarbejdet en samfundsøkonomisk analyse af, hvad en corona-begrundet overflytning af kollektiv trafik til biler vil betyde rent samfundsøkonomisk. Resultatet er ikke uventet et stort minus. Det er selvfølgelig ikke holdbart i et længere perspektiv.

Analysen forudsætter, at den kollektive trafik kører uændret videre – nu blot med færre passagerer. Men da det netop er frygten for smitte, der holder en hel del kunder væk, så må den kollektive trafik selv tage initiativer til, at smitterisiko og smittefrygt reduceres, så de helt frivilligt vender tilbage.

I begyndelsen af pandemien udmeldte sundhedsmyndighederne, at der ikke forelå dokumentation for, at mundbind virkede. Det handlede dog nok mere om, at der ikke forelå egentlige undersøgelser, snarere end at undersøgelser ikke viste nogen effekt. På hospitalerne har de i hvert fald på intet tidspunkt været i tvivl om, at mundbind virker. Så selvfølgelig skal vi følge rådene fra WHO (Interim Guidance 5. June 2020), som anbefaler brug af mundbind i den kollektive trafik.

Den næste udfordring er ventilation. Mundbind tager de mindre spytpartikler, der kommer ud ved host, højrøstet tale mv. Men de finere aerosoler tager mundbindene ikke. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der etableres effektiv luftudsugning for oven i kollektive trafikmidler. Ventilation må helst ikke ske ved, at luften på vej ud passerer rundt mellem passagererne. Luften skal derfor suges ud for oven uden først at cirkulere. Ideelt set en laminær opadgående luftstrøm.

Skal den kollektive trafik genvinde sin attraktivitet, så skal passagererne føle sig sikre og trygge. Et krav om mundbind er oplagt, og det bruges jo i mange andre lande, og derudover bør ventilationsanlæg opgraderes, så små luftbårne smittepartikler fjernes hurtigt og effektivt. Tager den kollektive trafik sådanne initiativer, skal kunderne nok komme tilbage.

Knud Erik Andersen er civilingeniør og tidligere vej- og trafikchef i Vejdirektoratet