Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Kristian Jensen: Socialdemokratiet mangler overblik i sagen om Radius

Mette Frederiksens politiske spil i sagen om et muligt salgt af Radius vil i sidste ende gå ud over den grønne omstilling.

»På intet møde har Socialdemokratiet sagt, at Radius’ aktiviteter kun måtte sælges til såkaldt forbrugerejede selskaber,« skriver Kristian Jensen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard

Ørsted er en succes. Det er en stor, grøn børsnoteret virksomhed, som gør Danmark ære, og som skal have mulighed for at udvikle sig – også selv om staten er storaktionær. Det ville være skidt, hvis statsligt medejerskab skulle være en hæmsko. Det har Socialdemokratiet desværre sørget for. De har set stort på det politiske forlig om Ørsted og valgt at blokere for salget af Ørsteds aktiviteter i Radius.

Jeg kunne forstå det, hvis der var nogen som helst risiko for el-kunderne. Men det er netop ikke tilfældet, fordi staten i forvejen håndhæver en streng sektorregulering. Det sikrer både forbrugerbeskyttelse, priser og forsyningssikkerhed. I resten af landet er det i øvrigt private virksomheder, som udfører de aktiviteter, Radius driver i hovedstadsområdet. Intet tilsiger derfor, at der skulle være risiko for misbrug.

Foto: Kristian Jensen SH Steen Brogaar.

Visse politiske aktører har dog på et fejlagtigt grundlag og mod bedre vidende formået at piske en stemning op omkring, hvad en ny ejer af Radius kan og vil gøre. Det har bl.a. været påstået, at en ny ejer uden videre kunne hæve priserne eller ligefrem slukke for strømmen. Det er »fake news«.

På den baggrund er Socialdemokratiets adfærd særdeles underlig. Den er udtryk for, at partiet ikke har det overblik, der skal til, for at være et pålideligt regeringsbærende parti.

En brik i det politiske spil

Gennem mere end et halvt år har Ørsted forberedt salget af Radius’ aktiviteter, sådan som det er forudsat i det politiske forlig. Beslutningen ligger inden for Ørsteds bestyrelses kompetence. Men regeringen sikrede alligevel, at forligskredsen – herunder Socialdemokratiet – blev inddraget, inden Ørsted igangsatte en åben og konkurrenceudsat salgsproces. Processens enkelte detaljer har været fortrolige, sådan som det er nødvendigt for en børsnoteret virksomhed. Men den politiske proces har været klar, og jeg har åbent redegjort for den i samråd med Folketingets finansudvalg.

For hvert skridt i processen kunne forligspartierne give deres mening til kende. Socialdemokratiet tilkendegav ingen forbehold undervejs. På intet møde har Socialdemokratiet sagt, at Radius’ aktiviteter kun måtte sælges til såkaldt forbrugerejede selskaber eller til selskaber kontrolleret af staten. Dette er en helt ny melding, og det er utroværdigt, når man efterfølgende påstår det modsatte.

Regeringen har i hele processen haft et klart ønske om, at et frasalg skulle ske til en ansvarlig og egnet køber. Derfor har Ørsted opstillet strenge kriterier.

»Ørsted er blandt Danmarks mest værdifulde virksomheder og er for vigtig til at lege med i et politisk spil.«


Mette Frederiksen påpeger, at hun offentligt har erklæret, at hun ikke ville sælge statslige aktiver til Goldman Sachs. Netop derfor burde Socialdemokratiet være lykkelig. Der var ingen kapitalfonde blandt de tilbudsgivere, som var på tale til at overtage Radius’ aktiviteter i sidste fase. De tilbageværende tilbudsgivere var af den højeste kvalitet på alle ledder og kanter, pensionskasser og energiselskaber fra vestlige lande.

Ørsted er blandt Danmarks mest værdifulde virksomheder og er for vigtig til at lege med i et politisk spil. Ørsted har planer om store investeringer i grøn omstilling i de kommende år. Disse investeringer skulle bl.a. være finansieret via provenu ved frasalg. Socialdemokratiet skylder et svar på, hvorfor man ikke ønsker at bakke op om dette.