Skorstensfejer får bøde for at stå på tag uden sikring

Det er et brud på loven, når en skorstensfejer står på en tagryg uden at være sikret mod fald, siger landsret.

Foto: Bjørn Kähler

En skorstensfejermester fra Vordingborg skal betale 50.000 kroner i bøde for manglende sikkerhed. Det har Østre Landsret mandag slået fast.

Dermed bryder retten med en flere hundrede år gammel tradition, hvor skorstensfejere står på tagryggen og renser skorstene uden at være sikret mod fald.

Østre Landsrets afgørelse er en stadfæstelse af en dom fra Retten i Nykøbing Falster.

Den dømtes forbrydelse består i, at han to gange i 2014 skal have ladet en ansat stå på en tagryg uden at være sikret mod fald.

I skorstensfejernes brancheorganisation, Skorstensfejerlauget, kalder oldermand Keld L. Jensen dommen for problematisk for både branchen og andre håndværk, der udfører arbejde på en tagryg.

»Problemet er jo, at hvis man skal til at bruge lift eller sætte stillads op, så bliver det en helt anden pris, vi skal tage for at feje en skorsten.«

»Det bliver en voldsom udgift for at udføre et arbejde, der tager få minutter. Det er helt håbløst at tænke, at det er den måde, vi skal gribe det an på,« siger han.

Ifølge skorstensfejerne er det umuligt at sikre sig til andet end skorstenen, og en ældre eller en tynd skorsten kan ofte ikke holde til et pludseligt træk. Derfor er den model ikke vejen frem.

I mange tilfælde er der ikke plads til at udføre arbejdet fra en lift, så alternativet er, at husejerne skal investere i en renselem inde i huset, eller at skorstensfejeren skal sætte et stillads op for at nå en skorsten.

I dommen lægger Østre Landsret vægt på, at den ansatte i de to konkrete tilfælde godt kunne have brugt firmaets lift til at udføre arbejdet.

Ifølge Arbejdstilsynet skal man være sikret mod fald, når man arbejder i højder. Skorstensfejerne må dog selv bestemme, hvordan det foregår, oplyste en tilsynschef efter byrettens dom.

Det var oprindeligt Arbejdstilsynet, der politianmeldte skorstensfejermester Arne Pedersen for brud på arbejdsmiljøloven.

/ritzau/