Når et oplagt ledertalent drosler ned efter barslen

Deltag i ugens ledelses-dilemma. Hvordan håndterer du at miste en medarbejder med lederpotentiale.

Du er afdelingschef i en offentlig forvaltning. Et af jeres fokusområder på arbejdspladsen er, at bidrage til, at flere kvinder bliver ledere. Du har en skrap medarbejder i Marie, som både har ambitioner og talent til at rykke opad.

Marie er i øjeblikket på barselsorlov, men I har en aftale om, at hun skal fungere som projektleder for et udviklingsprojekt, når hun vender tilbage fra barsel om få måneder. Projektlederstillingen skal fungere som et trinbræt, hvor Marie samler ledelseserfaring og får lov at vise sit potentiale. Din intention er, at det skal føre til en egentlig lederstilling senere på året.

Du har lige talt med jeres HR-chef, Lene. Hun fortæller dig, at Marie har ringet for at høre om muligheden for at forlænge barselsorloven, da hun ikke føler sig klar til at vende tilbage til jobbet. HR-chefen fortæller desuden, at Marie virkede lidt tøvende og undvigende, da Lene ønskede hende til lykke med den kommende rolle som projektleder.

Du sidder nu tilbage med en klar fornemmelse af, at Marie er i færd med at drosle ned på sine ambitioner. Det ærgrer dig – både fordi hun har et helt oplagt lederpotentiale, men også fordi det stikker en kæp i hjulet på dine egne muligheder for at opfylde kravet om at indstille kvindelige medarbejdere til lederposter.