Før du siger ja til lederjobbet

Harvard Management Update: Mulighederne for succes i det ny lederjob kan forbedres allerede før, du underskriver ansættelseskontrakten. Læs her, hvordan du sikrer dig et forspring i den ny lederrolle.

Læs mere
Fold sammen
Antagelse nr. 2: Min udnævnelse taler for sig selv.
Det er meget sjældent, at en person passer perfekt til en bestemt lederstilling. Du har måske den fornødne driftserfaring, som den ny stilling kræver, men hvad med de andre forudsætninger, der er til lige præcis denne stilling? Lad os f.eks. forestille os, at du tidligere har ledet fusionen af adskillige større virksomheder, men aldrig efter en overtagelse. Eller at du har været filialleder, dér hvor virksomheden havde filialer, men at du ikke har erfaring i lige den region, hvor du nu skal være filialleder.

Vil folk så fokusere på din værdi eller på dine svage sider? Da det jo er så utrolig sjældent, at nogen passer helt perfekt til en rolle, kan du forvente, at mens nogen vil glæde sig over din udnævnelse, vil andre måske lige så stille – eller knap så stille – modsætte sig. Måske mener de ikke, at dine kvalifikationer er lige så gode som deres egne eller som en værdsat mentors. Måske havde de et godt og produktivt forhold til den forrige chef, og nu er de urolige over, at tingene ændrer sig.

Det er helt naturligt at møde negative eller tvetydige første reaktioner. Men hvis man ikke gør noget ved dem, kan de let gå hen og underminere en ny leders autoritet og svække vedkommendes beslutningsevne. Det er naturligt, at ansvaret for, at en udnævnelse er begrundet og støttet op omkring, ligger hos dem, der skal ansætte eller forfremme dig, men du kan ikke bare gå ud fra, at deres bevæggrunde giver sig selv. Synlig støtte er noget, man er nødt til at forhandle om.

Strategi nr. 2: Forhandl dig til en overbevisende introduktion.

En ny leder skal bruge en vægtig introduktion fra topledelsen for at generere et overbevisende grundlag for deres udnævnelse.

Da den administrerende direktør i en voksende medicinalvirksomhed udnævnte den første senior vicedirektør for administration, opstod der bekymring om, hvorvidt afdelingslederne, der foretrak den løse måde, hvorpå virksomheden hidtil var blevet kørt, ville modsætte sig ny politik og nye procedurer.

Senior vicedirektøren forhandlede med den administrerende direktør om den støtte, den nye stilling krævede. Den administrerende direktør gik med til at mødes med hver af afdelingslederne for at forklare dem den strategiske baggrund for udnævnelsen. På den måde støttede han ikke alene den nye vicedirektør, men samtidig gjorde han det også klart, at enhver form for modstand mod ændringerne, ville vanskeliggøre planerne om vækst.

Folk går alt for ofte ud fra, at deres udnævnelse taler for sig selv. Derved lader de sig overrumple af de spørgsmål og den skjulte modstand, der kan gøre livet vanskeligt for nye ledere. Ved at forhandle med topledelsen om synlig støtte kan du styrke din nye autoritet.