81. Familien Barfoed, Barfoed Group, 1,6 milliarder kroner

Flere års stor fremgang for ejendomskoncern

Familien Barfoed er i år med på listen, fordi ejendomskoncernen Barfoed Group nu efter flere års meget positive resultater har samlet tilstrækkelig formue sammen. Koncernen har en ejendomsportefølje med en anskaffelsessum på 5,3 milliarder kroner og en aktuel vurdering på 7,8 milliarder kroner.

I en årrække har koncernen været voldsomt belastet af renteswapforretninger, der blev indgået tilbage i slutningen af 2008. I det seneste regnskab belaster de med 1,2 milliarder kroner. Jo nærmere vi kommer udløb af swapforretningerne, jo mindre vil de belaste ved et uændret renteniveau. Koncernen har selv opgjort den årlige forbedring ved en uændret rente til at være på 104 millioner kroner. Dermed vil egenkapitalen de kommende år vokse med dette beløb årligt, når der ikke indregnes løbende afkast og ved en uændret rente.

I praksis er situationen for koncernen, at faldende renter formentlig vil betyde højere værdi af ejendommene, men til gengæld en mere negativ renteswap. Omvendt vil stigende renter og dermed lavere ejendomsværdier blive kompenseret af, at renteswapforretningerne vil belaste mindre. Koncernen er ejet af familien gennem en lang række selskaber.

Her er de 100 rigeste i Danmark