EU-Kommissionen foreslår stop for fiskeri af den truede ål

Forslag om forbud mod at fiske efter den stærkt truede ål i Østersøen støttes af miljøgrupper.

ARKIVFOTO. EU-Kommissionen foreslår et total stop for ålefiskeri i Østersøen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Steffen Ortmann

EU-Kommissionen foreslår for første gang et total stop for ålefiskeri i Østersøen i dets årlige forslag til fiskekvoter i Østersøen.

I en pakke med forslag fra EU-Kommissionen foreslås der øgede fangst af sild, brisling og laks samt en opretholdelse af de nuværende kvoter for den vestlige Østersøtorsk. For de øvrige arter foreslår kommissionen reducerede kvoter.

Dette års forslag omfatter desuden et forslag om forbud mod fiskeri efter den truede ål, som ikke traditionelt er en del af de årlige forslag for kvoter. Men forslaget kommer på grund af historisk lave forekomster af østersøål.

EU-kommissæren for fiskeri, Karmenu Vella, siger, at forslagene er »en afbalanceret pakke, som vil sikre et bæredygtigt fiskeri i Østersøen.«

Han tilføjer, at den gode nyhed er, at kvoterne for østersøsild og laks kan øges.

»Baggrunden for dette er ansvarlige indgreb fra medlemslandene og fiskeindustrien. Nu må vi lære af disse vellykkede resultater og handle på de områder, hvor der er bekymring som med ålen,« siger Karmenu Vella.

Greenpeace roser EU-Kommission og miljøorganisationen siger, at den venter et forslag om, at ålen fredes i hele Europa.

Danmarks Naturfredningsforening bakker op også bag EU's forslag om et totalforbud mod at fiske efter den stærkt truede ål i Østersøen.

»Et stop for fiskeriet vil sammen med andre forbedringer af ålens vandringsveje og levesteder give håb om at bevare denne fantastiske fisk for fremtiden,« siger Henning Mørk Jørgensen, havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Naturfredningsforeningen pointerer, at ålens formeringssucces er faldet med hele 98 procent.

Ål fødes i Sargassohavet i det vestlige Atlanterhav. Ingen ved præcis hvor, men man ved, at de vandrer til området én gang for at gyde, og derefter dør de. Ålelarverne føres så med havstrømmen tilbage til Europas kyster og vandløb, men nu kun i en mængde svarende til to procent af mængden i 1960-1979.

/ritzau/