Forurenet luft er i samme risikogruppe som asbest

Ligesom asbest, plutonium og tobaksrøg er forurenet luft nu på WHOs liste over de mest kræftfremkaldende årsager.